Anleggsgartnerfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra anleggsgartnerfag.

Relevante studietilbud

Ingeborg Sørheim
Ingeborg Sørheim
Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du mer om å anlegge og vedlikeholde de grå og blå hageelementene i et historisk anlegg, – det vil si historiske steindekker, murverk, trapper, metall- og trekonstruksjoner, samt vannanlegg av ulike slag.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over halvannet år.
Omfang: 15 studiepoeng
Søknadsfrist: 1. juni 2024
Studiestart: 20. august 2024
Ingeborg Sørheim
Ingeborg Sørheim
Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du å gjenkjenne de ulike historiske periodene i et grøntanlegg, og å bruke kunsthistorien og historiske kilder som verktøy i tolkningen av historiske hager.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 10 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.desember 2023
Studiestart: 22.januar 2024
Ingeborg Sørheim
Ingeborg Sørheim
Jobber du i eller med historiske hager og ønsker å øke din kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen, lærer du om den fascinerende historien til våre hageplanter: når ble de introdusert til landet og hvordan har de blitt brukt opp gjennom historien?
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 10 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.desember 2023
Studiestart: 24.januar 2024
Dorte Finstad
Dorte Finstad
Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning innen eget fagområde.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Heltid over to år/deltid over fire år
Omfang: 120 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Planlagt høst 2025
Runar Daler, Anleggsmaskinen
Runar Daler, Anleggsmaskinen
Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker kompetanse innen utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 12.september 2024
Dorte Finstad
Dorte Finstad
Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to – tre år
Omfang: 90 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 21.august 2024
Tor Jørgen Askim
Tor Jørgen Askim
Grøntanleggslære med LOD er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Planlagt høst 2025
Colorbox
Colorbox
Fagskoleutdanningen Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som vil jobbe med mennesker og det grønne.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to år
Omfang: 60 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 28.august 2024
Fagskoleutdanningen Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Høst 2025
Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no
Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no
Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over tre år
Omfang: 90 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 12.september 2024
Fagskoleutdanningen Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to år
Omfang: 60 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 21.august 2024
Anne Stine Solberg
Anne Stine Solberg
Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle som ønsker kompetanse på det å innrede rom med grønne planter
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to år
Omfang: 60 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Ingen studiestart høst 2024
Trym Bolig
Trym Bolig
Fagskolestudiet Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsbransjen. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen prosjektledelse i yrkesfeltet anlegg.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 12.september 2024
Disposisjon: Tor J Askim,naml. Tegning: David Keeping
Disposisjon: Tor J Askim,naml. Tegning: David Keeping
Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Planlagt høst 2025
Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 21.august 2024
Dorte Finstad
Dorte Finstad
Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2026
Studiestart: Ingen studiestart høst 2024
Fagskolestudiet «Experimental expressions with plant materials» er en høyere yrkesfaglig utdanning med fokus på bærekraftig bruk av plantematerialer og dets tekniske muligheter.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Ingen studiestart høst 2024