Anleggsgartnerfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra anleggsgartnerfag.

Relevante studietilbud

Dorthe Finstad
Dorte Finstad
Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning innen eget fagområde.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Heltid over to år/deltid over fire år
Omfang: 120 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 6.september 2023
Runar Daler, Anleggsmaskinen
Runar Daler, Anleggsmaskinen
Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker kompetanse innen utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 12.september 2023
Dorte Finstad
Dorte Finstad
Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to – tre år
Omfang: 90 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 23.august 2023
Tor Jørgen Askim
Tor Jørgen Askim
Grøntanleggslære med LOD er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 6.september 2023
Fagskoleutdanningen Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 23.august 2023
Ingeborg Sørheim
Ingeborg Sørheim
Fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to år
Omfang: 60 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 4.september 2023
Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no
Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no
Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to – tre år
Omfang: 90 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 12.september 2023
Fagskoleutdanningen Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to år
Omfang: 60 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 23.august 2023
Anne Stine Solberg
Anne Stine Solberg
Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle som ønsker kompetanse på det å innrede rom med grønne planter
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over to år
Omfang: 60 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024
Trym Bolig
Trym Bolig
Fagskolestudiet Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsbransjen. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen prosjektledelse i yrkesfeltet anlegg.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 12.september 2023
Disposisjon: Tor J Askim,naml. Tegning: David Keeping
Disposisjon: Tor J Askim,naml. Tegning: David Keeping
Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 13.september 2023
Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024
Dorte Finstad
Dorte Finstad
Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024
Fagskolestudiet «Experimental expressions with plant materials» er en høyere yrkesfaglig utdanning med fokus på bærekraftig bruk av plantematerialer og dets tekniske muligheter.
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Omfang: 30 studiepoeng
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024