Prosjektledelse – viktig kompetanse for anleggsbransjen

Ledelse i maskinentreprenørfaget

Jeg er så heldig og stolt over å undervise på den nye NOKUT- godkjente fagskoleutdanningen «Ledelse i maskinentreprenørfaget». Dette er resultatet av et nylig inngått samarbeid mellom Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norges grønne fagskole – Vea (Vea). Studiet består av tre moduler:

  • Anleggsledelse (30 studiepoeng)
  • Prosjektledelse (30 studiepoeng)
  • Bedriftsledelse (30 studiepoeng)

Naturlig progresjon er å gjennomføre modulene i denne rekkefølgen: Anleggsledelse, Prosjektledelse og til slutt Bedriftsledelse.

Prosjektledelse

Jeg underviser og er fagansvarlig for modulen «Prosjektledelse» og har akkurat gjennomført den andre av totalt seks samlinger.…

Nye kurs innen ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Ansatte/permitterte/arbeidsledige med bakgrunn fra bygg- og anleggsfag. Kurstilbudet er en unik mulighet til å benytte en eventuell permisjonstid til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Målgruppe

Ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset

Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).

Emne: Vann- og avløpsteknikk:

Kunnskap:

  1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.