Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Så, Veas søknad om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART) nådde bare nesten opp denne gangen, med en hederlig plass på pallen. Men, det betyr ikke at vi legger våre ambisjoner og visjoner på hylla. Vi jobber med å finne andre måter å finansiere NATURSMART-konseptet vårt på fordi dette er, i all beskjedenhet, for viktig til å bli liggende i en skuff. Dette er viktig for våre studenter, ansatte, yrkesfelt, samarbeidspartnere, fagskolesektoren og miljøet.

Om NATURSMART
Dette konseptet handler om å løfte det vi allerede gjør og er gode på, inn i et fremragende kompetansemiljø.…

Institusjonsbesøk på Vea

Målet med NATURSMART er å gjøre det vi allerede er gode på og løfte det inn i et fremragende kompetansemiljø. Dette handler blant annet om innovasjonsarbeid sammen med yrkesfeltene, digitalisering i yrkesutøvelse og opplæring, forskning på fagskolepedagogikk, yrkesfaglig kompetanse på bærekraft og økt vekt på internasjonalisering i fagskolen. Pilotene i denne ordningen skal gå i spissen og bidra til å styrke posisjonen til fagskoler og høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Dette ser vi på som en spennende utfordring og en mulighet for å bidra til å styrke kulturen for innovasjon og deling i sektoren.…

En «blågrønn» anleggsgartner sine inntrykk fra Nederland og Floriaden

Som en «blågrønn» anleggsgartner, var det ikke vanskelig å glede seg til personalturen for de ansatte ved Norges grønne fagskole – Vea. Jeg er normalt sett ikke den som hverken planlegger eller leser meg særlig opp på ulike reisemål når jeg skal på tur, men heldigvis gjorde jeg det i forbindelse med denne turen.

I programmet for Floriaden var det et hav av spennende muligheter og fokusområder, men beleilig nok fantes det et område der som het «Green Island». Her fant jeg i grunn alle mine interesser samlet på ett sted: Trær og grønne lommer i urbane områder, fokus på sirkulærdisponering av vann og ressurser, samt utdanning og formidling av grønn kunnskap.…

Join the webinar «Trained Fruit in Historic Kitchen Gardens»

A series of online webinars introduce each topic. Each webinar is free to attend and involves a range of expert speakers from across the consortium. Hands-on workshops will follow in the UK, Sweden, Germany and project leaders Norway. The first UK-based workshop focuses on trained fruit and the UK team are keen to find a suitable location for the workshop. If you have or know of a garden with trained fruit, ideally a range of fruit types and ages, and would be willing to let a team of around 15 horticulturists loose on them for a couple of days in early September 2022, we would like to hear from you!…

Nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen godkjent av NOKUT

Tett samarbeid med MEF
Norges grønne fagskole – Vea har siden 2019 vært i tett samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sentralt for å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng for anleggsbransjen. De nye utdanningene, Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, bygger på MEF sine tidligere skoler Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen.

Opptak til fagskoleutdanningene
Det er fortløpende opptak gjennom link på fagskolen hjemmeside: Søknadsskjema

Fagbrev med tilhørende vitnemål og dokumentasjon på praksis, som gir tilleggs-poeng, må lastes opp sammen med søknaden. Link til mer informasjon om å søke opptak: Informasjon om opptak til fagskoleutdanning på Vea

Er du realkompetansesøker, må nødvendig dokumentasjon som praksisfortelling med dokumentasjon lastes opp.…

Vg2 blomsterdekoratør

Bakgrunnen er at det de siste årene har vært liten søkning til Vg2 blomsterdekoratør, og at det i flere år har vært usikkert om vi kunne starte opp utdanningen eller ikke. For oss på Vea er det vært viktig å gi elevene et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt, og for denne aldersgruppen (16-17 år) mener vi at de vil få det beste tilbudet på en videregående skole, der de kan gå sammen med jevnaldrende.