Stor bygning, grusplass og grønt

100 år og bok skal bli! 

I 2023 er Vea 100 år, og i den forbindelse fikk Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker og faglig ansvarlig for Historiske gartnerfag på Vea, i oppdrag å skrive en jubileumsbok. - Det har aldri vært noen tradisjon for outsourcing  her på skolen, sier Ingeborg. - Og da var det jo bare rett og rimelig at også boka måtte bli til her.

Intervju med forfatter av jubileumsboka, Ingeborg Sørheim

Vea i en større, kulturhistorisk sammenheng

Ingeborg kan fortelle at det ble skrevet en bok til 75 års jubileet. Det var Sverre Håkenstad, da pensjonert inspektør på Vea, som førte den i pennen i samarbeid med inspektør Erik Sørflaten. Begge kjente skolen ut og inn etter et langt arbeidsliv, og Håkenstad brukte flere år av sin pensjonisttilværelse på ikke bare å skrive, men kanskje først og fremst dokumentere – alle navn på elever og ansatte, alle årstall for de mange hendelsene, byggeår for hus og anlegg og den slags. –Heldigvis, sier Ingeborg, for arkivet på Vea hadde jo gått opp i røyk både en og to ganger. Hundreårsberetningen kunne ikke vært skrevet uten den svært etterrettelige boka deres. Men vi trengte ikke en bok til av samme slaget. Denne gangen var det kanskje mer interessant å se Vea i en større, kulturhistorisk sammenheng. Hvorfor utvikler skolen seg slik den gjør, hvilke små og store samfunnsendringer har hatt betydning? Her er naturligvis hagehistorien, gartnerhistorien og ikke minst skolehistorien særlig viktig for Vea, og alt dette kommer jo hånd i hånd med den generelle samfunnsutviklingen og tidsånden ellers.

Bok med mange bilder

Boka er delt opp i ti tiår, og Ingeborg forteller at hun i hvert kapittel presenterer personer eller hendelser som er typiske for det tiåret, som sier noe om tida og som på en eller annen måte er knyttet til skolen.  – Det finnes heldigvis en del eldre bildemateriale på Anno Domkirkeodden og andre institusjoner sier hun – og fra seksti – til nittitallet finnes mye artig i skolens eget arkiv. Noen av de ansatte har tatt seg bryet med å lage både album og utklippsbøker, slik man gjør i familier. Det er ganske rørende, slik var det her på denne tida. Fra 2000-tallet starter den digitale bildedokumentasjonen, så til sammen hadde vi bra med materiale. Forlagskonsulenten og grafisk designer ble veldig begeistret over bildene, og jeg tror de har kost seg underveis.

Takk til alle som har bidratt

Ingeborg berømmer teamet. – De har vært så dyktige og hyggelige å jobbe med og har virkelig stått på for å få til noe vi syntes var fint.  Fotografen, Arild Kristiansen, kjenner Vea godt fra før og har tatt en del nye bilder.  Det var viktig å få inn nytt materiale også. Boka skal tross alt fortelle noe om Vea i dag, og her har kolleger bidratt direkte inn med tekster. Og mange har stilt opp til både intervjuer og fotografering, alle skal ha stor takk for hjelpen, sier Ingeborg. Folk utenfor Vea har også satt av tid, pensjonerte ansatte og andre med tilknytning til skolen. To av informantene, tidligere lektor Roar Olasveengen og tidligere hagebrukselev Anna Kathrine Kristiansen er nå begge over 100 år. De tok hjertelig imot i sine respektive hjem og hadde så mye å fortelle. Begge hadde hatt en rik tid på Vea, og betydningsfull, hver på sin måte.

Jeg er glad for oppdraget og takker hjertelig for det, sier Ingeborg. – Og jeg har virkelig fått respekt for alt som er lagt ned her av arbeid og liv gjennom hundre år. Hvor veien går videre er det rektor og styreleder som sier noe om.

Årets julegave

Boken kommer på Forlaget Press og har akkurat gått til trykking når vi gjør intervjuet. Den kommer for salg i begynnelsen av desember 2022. Den er på 236 sider og blir tilgjengelig hos mange bokhandlere og i alle nettbokhandlere. Dessuten kan du få kjøpt den på Vea.  Ja, –klart det blir årets julegave, ler Ingeborg.  – Den matcher juletreet også!

Om forfatteren

Ingeborg har tidligere skrevet Mjøsgårdene – skapt for selskapelighet, som kom på Dinamo Forlag i  2012. Hun har vært fast leverandør av hagehistoriske artikler for Magasinet Norske Hjem, og sporadisk for Kulturarven, Lev Landlig, Maison m.fl

Boklansering 13.desember 2022

  • Boklansering av jubileumsboka «VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR»
  • Moelv bibliotek kl.12.00
  • v/Ingeborg Sørheim, rektor Stein Aarskog og forlaget.

Her får du kjøpt Vea sin jubileumsbok:

Om du ikke har mulighet til å handle på nett, finnes boka i noen lokale bokhandler. Vi har den også på Vea, slik at du kan komme hit og kjøpe den i skolens åpningstid.

Er det noe du lurer på om boka, kan du ta kontakt med markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud på mobil: 95995559 eller e-post: grethe.bohn.busterud@vea-fs.no

Kontakt oss

Arild Kristiansen