ARtemis

Prosjektet ARtemis

Det internasjonale prosjektet ARtemis vil pågå i perioden 2022 – 2024. Prosjektet handler om utvikling av nye digitale læremidler til bruk i blomsterdekoratørfaget og anleggsgartnerfaget. Vi skal lage undervisningsopplegg med bruk av VR og AR briller, 360 video/foto og 3D print for praktiske opplæringsmiljøer.

Vea sin rolle i Artemis

Vea er partnere i dette innovative prosjektet og har i tillegg hovedansvar for å etablere og drifte tre samarbeidsnav for didaktisk yrkesbasert innovasjonsopplæring i grønne fagområder. For Vea er det Sonja Lønnum (faglærer i blomsterdekoratørfaget), Karsten Raddaz (Anleggsgartner og styremedlem i Vea sitt fagskolestyre) og Siv Engen Heimdahl (faglærer i blomsterdekoratørfaget og prosjektleder i ARtemis) som deltar i prosjektgruppa.…

Gratis webinar innen formklipping av busker og trær

Antikvarisk skjøtsel for bevaring av historiske hager

Webinaret er på engelsk og er en del av Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. Hekker og formklipte busker og trær (topiary) er viktige strukturelle og dekorative elementer i de fleste historiske hager. Design, skjøtsel og restaurering av disse elementene krever spisskompetanse. Foredragsholderne på webinaret vil ta for seg funksjonen og estetikken disse levende elementene har, samt hvordan de kan utvikles og rekonstrueres. Det handler om valg av planter i et kulturhistorisk perspektiv, samt ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og bærekraften i et større perspektiv.…

Historiske gartnerfag i vellykket EU-prosjekt!

Ett år inn i prosjektet har i underkant av 1100 gartnere fra hele Europa deltatt på fire webinar og over 50 deltok på de tre praktiske workshopene som ble gjennomført i Norge, Sverige og i Storbritannia. Prosjektets hjemmeside er et annet bevis på at prosjektet har fått en bra start, med informasjon om prosjektet og partnerne, oversikt over alle aktiviteter og alle bidragsytere på både webinarene og workshopene. Der kan alle interesserte også finne video-dokumentasjonen fra både webinarene og workshopene som åpne ressurser under Results.…

Vea 100 år, 1923 – 2023

Vi starter i 2022, med å presentere jubileumsboka «VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR». Boka er skrevet av Ingeborg Sørheim som er lektor i kunsthistorie og faglig ansvarlig for fagskolestudiet Historiske gartnerfag på Vea.

Boklansering 13.desember 2022

 • Boklansering av jubileumsboka «VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR»
 • Moelv bibliotek kl.12.00
 • v/Ingeborg Sørheim, rektor Stein Aarskog og forlaget.

«VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR»

Mars 1923: Seksten forventningsfulle unge jenter starter på den nyopprettede Statens hagebruksskole for kvinner, på gården Søndre Vea i Ringsaker.…

Vea-mesterskapet arrangeres for 7. gang.

I 2022 arrangerer Vea det syvende Vea- mesterskapet for par, et mesterskap som hvert år har vært fulltegnet.

Hildegunn Aas som er kursansvarlig på Vea og ansvarlig for selve konkurransen, kan fortelle at det i år er hele 12 par med i konkurransen. Konkurransen er blitt svært populær og vinnerne kvalifiserer seg til Norgesmesterskapet i blomsterdekorering påfølgende år.

Konkurranse på Vea 16.-17.august 2022

Konkurransen starter fredag klokken 16.00 og avsluttes lørdag klokken 15.00. Alle får utdelt lik oppgave på starttidspunktet, og det er opp til deltakerne hvordan de løser oppgaven og disponerer tiden.…

Dobré ráno – to gartnerelever fra Vea på praksis i Tsjekkia

Jammen var vi heldige igjen, og siden Covid-19 endelig hadde begynt å slippe taket, befant vi oss i slutten av mars på Værnes flyplass – veldig klare for vårt første utenlandsopphold på alt for lang tid!

Vår utrolig hyggelige kontaktperson Hana ved vår vertskapsskole Česká zahradnická akademie Mělník møtte oss på flyplassen i et fantastisk vårvær (en værtype som for øvrig gikk over til en jevn våt, vindfull og småkald vår for resten av oppholdet), og tok oss med på omvisning i Melnik – en flott, gammel by med pittoresk utsikt over vinmarker, elver og et flott landskap.…

100 år og bok skal bli!

Intervju med forfatter av jubileumsboka, Ingeborg Sørheim

Vea i en større, kulturhistorisk sammenheng

Ingeborg kan fortelle at det ble skrevet en bok til 75 års jubileet. Det var Sverre Håkenstad, da pensjonert inspektør på Vea, som førte den i pennen i samarbeid med inspektør Erik Sørflaten. Begge kjente skolen ut og inn etter et langt arbeidsliv, og Håkenstad brukte flere år av sin pensjonisttilværelse på ikke bare å skrive, men kanskje først og fremst dokumentere – alle navn på elever og ansatte, alle årstall for de mange hendelsene, byggeår for hus og anlegg og den slags.…

Kurs innen ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen i 2022 og 2023.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter og Norsk Fagutdanning.

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset
Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).
Emne: Vann- og avløpsteknikk:
Kunnskap:
1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.…

Vea har fokus på klima og miljø

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. Folkehelse, grønne rekreasjonsarealer i bysentra og tettbygde strøk samt overvannsproblematikk, nevnes ofte i forbindelse med bærekraftbegrepet og i de 17 bærekraftsmålene utarbeidet av FN.

Vea er en miljøsertifisert bedrift og gjennom dette bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål

For å bli miljøsertifisert må man bl.a. tilfredsstille følgende krav:

 • Skolen skal være godkjent iht. Forskrift om miljørettet helsevern.
 • Elever og studenter skal engasjeres og delta aktivt i planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved skolen
 • Skolen skal legge inn tema miljø i undervisning og i studieplaner
 • Førstehjelpskurs for de ansatte skal gjennomføres for å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs
 • Minst 15 % av matserveringen skal være økologisk/Debio-godkjent
 • Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen
 • Skolen skal legge til rette for sykkelparkering

Lokalt på Vea har vi satt oss noen mål og vi er stolte over å ha oppnådd følgende:

 • Vea har halvert papirforbruket fra 2017 – 2018.

Sentrale dokumenter

SENTRALE PLANDOKUMENTER FOR VEA:

Klikk på linkene under for å laste ned ønsket dokument.

LOVER, RETNINGSLINJER OG REGLEMENT FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du dokumenter som omhandler lover, retningslinjer og reglement for øvrig.

Klikk på linkene for å laste ned ønsket dokument:

Sentrale lover

Gjeldende retningslinjer for Vea

Reglement

Personvern

ÅRSRAPPORTER FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du virksomhetens årsrapporter og andre aktuelle dokumenter.…