Botanisk installasjon

6.juli cup i Fredericia i Danmark 

Et tidligere årlig arrangement er på plass igjen etter noen års pause. I år var tema: Land-art under overskriften Biodiversitet.

Lene Møller Christensen, student på Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer (EX) er primus motor for arrangementet, og flere av deltagerne er eller har vært studenter på fagskoleutdanningen EX.

Internasjonal deltagelse

12 team, med to på hvert lag, fra Estland, USA, Sverige, Norge og Danmark, jobbet på vollen i Fredericia, i 3 fulle dager og skapte mange spennende og veldig ulike kreasjoner.

Faglærer Runi Kristoffersen var dommer

Som dommere hadde vi tre kriterier for vurderingen;

  • Bruk av naturen: noe som innebar hvordan de fremhevet området de arbeidet i, understreket naturen, tilførte/fjernet materialer, viste hensyn til topografi og miljø
  • Biodiversitet: noe Annemette Bargum fra kommunens avdeling for bærekraft i hovedsak vurderte opp mot hvordan uttrykket fokuserte på tema, hvilke muligheter som fantes for dyre- og plantelivet.
  • Originalitet: arbeidets personlighet, historiefortelling, ide og design

Ingen av oss som dømte hadde noen klar favoritt, men mange mulige vinnere, det var en veldig jevn konkurranse.

Kontakt oss

Botanisk installasjon
Stinna Rise og Dean Bang Thy, Danmark