Hvordan kan jeg eksperimentere for å bevisstgjøre skogens muligheter og verdi? 

Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.

Birgit Giskås driver egen gård i Øvre Ogndal med skog og utmark. En gård med bosetting tilbake til folkevandringstida. Gården har 3 gravrøyser og utsikt til det gamle kongesetet Egge og den langstrakte Follaheia.  Hovedinntekta i dag er produksjon av juletre, noe hun er født inn i. Birgit ønsket å bruke egen skog og utmark til mer enn juletrær, kubikk og byggematerialer.

Som skogeier og juletreprodusent synes hun det er trist med alle materialer og trær som ikke blir verdsatt, det vil si ikke blir til juletrær; alle granene som vokser i skyggen av andre graner, som blir litt skjeve og rare, elg-skitten som blir liggende på bakken (vel og bra som gjødsel) men, og skogskjegget som er mat for de som rekker opp, men som ikke regnes med i det økonomiske regnskapet. Birgit er en kreativ sjel som ville gjøre noe med dette, og samtidig vise fram skjønnheten i det mange ikke ser. Målet var noe bærekraftig og innholdsrikt, skapt av det som finnes i juletre-skogen.

Hun startet med å restaurere sauefjøset, autentisk, slik det var da det ble bygd, ett rom med atmosfære, for å bruke det til kurs og arbeid med naturmaterialer. Her har hun utviklet og skapt seg en arbeidsplass med rom for kreativitet.

Å bruke utmarka på nye måter førte henne til studiet» Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer» på Vea, Norges grønne fagskole. Hun sier selv:

«Dette var et studie som fikk meg til å tenke langt utover de tradisjonelle måter å bruke naturen på. Å leke og eksperimentere med alle typer naturmaterialer. Spennende og givende. Samtidig ha respekt for sårbare og rødlista arter.»

Studiet varer et år, på deltid, med mange ulike oppgaver som skal løses mellom hver samling.

Når det nærmet seg eksamen, som er en Portfolio og en utstilling, satte Birgit problemstillingen:

 «Jeg fant, jeg fant”. How can I experiment to make the forest possibilities and value aware? The forest is a treasure trove in many ways. In this task I will set my limit to mainly deal with spruce/abies and moosebops”

I utstillingen brukte hun det hun fant, og viste skjønnheten i materialet i et rom som ga en følelse av å være i skogen og virkelig oppleve dette som vakkert. Med lyd og lys ble dette en opplevelse som selvfølgelig ikke lar seg gjenskape på papiret, men et lite innblikk blir det mulig å få.

Øverst på låvebrua ligger rommet som Birgit valgte for sin utstilling. Hovedelementet i utstillingen er en enkelt uthulet «råttistokk», «en kikkert» eller lydforsterker, etter barking og forsiktig tørking.
Skogskjegg formet til en torso av en kvinnekropp. Den ble til etter eksperimentering med plantefarging. Granskjegget ble kokt, restene ble testet ut, og etter hvert formet til torsoen.
Elg-skitt er bløtlagt og sement-mixeren har gjort det til en masse som kan formes på gamle julekuler og forgylles. Den ble også most og formet til halvmåner som fikk gullfarge på innsiden, et nytt skogen gull! Noen ble tørket og lakket i sin opprinnelige form, og bundet sammen med gulltråd.
Røtter fra juletrær som var hogget ned for lenge siden fikk en ny sjanse, eller sin siste dans om du vil. De ble deretter samlet horisontalt på loddrett montert gjengestål. Først hadde de gjort nytten som juletre, deretter som le for neste planta juletre, for så å få komme opp og fram i lyset.
Fjellbjørk med en veldig intens duft av kvaae i ei krukke på gulvet
Skogskjegg som er formet til «pølser» på samme måte som keramikerne gjør, og formet til en bolle. Granskjegg (Gubbeskjegg, kråkestry, kråkelin) (Alectoria sarmentosa), ble testet i flere varianter.
Juletrær som ikke vil bli brukt til juletrær finnes mange steder i utstillingen, også utenfor inngangen. I kontrast til alle disse gamle gran og grankvistene, ble det presenterte ei krukke barnåler av den fineste fjelledelgran (Abies Lasiocarpa) med citruslukt
Tørre mosegrodde grankvister ble forvandlet til en bolle, eller lampe, en måne over utstillinga. Kvistene ble limt sammen over en rund form.

Birgit ønsker til slutt her å sende en takk til Innovasjon Norge, som hadde tro på henne og ga henne muligheten til å gå dette studiet og også bruke utmarka til kortreiste bærekraftige kranser og naturdekorasjoner.

Tekst og bilder: Runi Kristoffersen

Her kan du lese om fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials«

Kontakt oss