Norges grønne fagskole – Vea i stadig utvikling!

Utvikling skjer på mange områder på Vea og mange er involvert i arbeidet. Den vakre parken og produksjonsområdet er i sin vante syklus, styrt av årstidene og kyndige gartnere. Pedagogene jobber daglig med å tilrettelegge for læring og læringsarenaen utvikles i takt med den faglige utviklingen. Studieporteføljen har etter hvert blitt innholdsrik og mangfoldig, med studietilbud for mange ulike bransjer. De to siste årene har utviklingen eskalert og med det også ambisjons nivået på utviklingsprosjektene. Til høsten starter Vea opp to av de mest omfattende prosjektene innen utvikling av digitale hjelpemidler og digital kompetanse.…

Gratis Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført tre runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 21.oktober 2021. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.…

Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena for blomsterdekoratører

Digital kompetanse blir viktigere og viktigere. Vea er en fagskole som skal tilby yrkesrelevant kompetanse til yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag også for fremtiden. Virtual reality (VR) er et sterkt digitalt virkemiddel for å visualisere og fortelle historier, noe som er relevant for flere av våre fagskoleutdanninger. I 2020 startet vi derfor opp et prosjekt hvor utviklingen av en yrkesfaglig applikasjon for VR-briller var målet. Utviklingsmidler gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.…

Grønne design- og miljøfag i VR!

For, tenk deg at du kan gå inn i et vakkert, virtuelt kirkerom og dekorere med et stort utvalg av snittblomster og grønt. På få minutter kan du plassere ut hundrevis av vakre orkideer, gloriosa, roser og gladioler! Du kan oppleve å stå i rommet, omgitt av portaler, søyler eller urner overfylt av blomster!

Eller tenk deg at du tar turen til den virtuelle hagen for å «plante» ulike trær, busker, stauder og sommerblomster. Du kan velge mellom klatrehortensia, syrinhortensia, anemoner, forglemmegeisøster og pyntekorg, lodnesolhatt, lammeøre og silkekinagress, spisslønn, japanhjertetre og søtkirsebær m.fl..…

Hageplanlegging i VR

I samarbeid med Making View AS utvikler Norges grønne fagskole – Vea en unik VR-applikasjon for blant annet hageplanleggere. Vea har fått midler fra DIKU for å gjennomføre dette prosjektet om faglig og pedagogisk bruk av VR-teknologi. I flere av våre fagskoleutdanninger er visualisering av løsninger for bruk av planter og plantemateriale sentralt. Hageplanleggeren utarbeider hageplaner for uterom. Vi har erfart at VR-teknologi er et sterkt og umiddelbart virkemiddel for formidling av slike løsninger og planer.

Elementer som busker, trær, staudebed og sommerblomster kan plasseres i det virtuelle rommet for å gi et inntrykk av hvordan den nye hagen vil bli.…

Ledig undervisningsstilling i merkantile fag

Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen blant annet fagområdet Grønne design- og miljøfag. Studieporteføljen er i sterk vekst, noe som medfører et behov for å øke fagmiljøet.

Undervisningsområder:

Vi søker deg som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Organisasjon og ledelse
 • Økonomi
 • Markedsføring og salg
 • Prosjektplanlegging og prosjektledelse

 Vi søker deg som:

 • har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • kan bruke digitale verktøy i undervisningen
 • er opptatt av miljø og bærekraft
 • behersker norsk muntlig og skriftlig

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning: høgskole-/universitetsgrad
 • pedagogisk kompetanse og praktisk tilnærming til de merkantile fagene er ønskelig
 • realkompetanse kan erstatte manglende høyere utdanning

Erfaring fra merkantilt fagområde er ønskelig.…

Sommerjobb på Vea 2021

Arbeidsoppgaver kan være luking, gressklipping, rydding, vanning og annet forefallende arbeid som trengs i løpet av sommeren. Vi trenger sommerhjelp i tiden fra uke 26 til og med uke 33.

Arbeidstid kl. 8:00–15:00

For flere opplysninger ring til Sissel Alvestad på telefon 91 61 56 02 eller send e-post: sissel.alvestad@vea-fs.no

Søknadsfrist: 6.april 2021

Søknad sendes til:

Norges grønne fagskole – Vea
vea@vea-fs.no

Merk: «sommerjobb»

 …

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

Begge møtene holdes på kveldstid, og starter kl. 18.00.

Onsdag 27.januar 2021 for dere som vil søke til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning

 • Det vil først være en presentasjon av Vea og alle utdanningstilbud, før fagansvarlig for gartnerutdanning og fagansvarlig for blomsterdekoratørutdanning presenterer utdanninger på videregående nivå for voksne. Etter presentasjonen legger vi opp til et åpent nettmøte, slik at du kan stille spørsmål til fagansvarlige. Det vil også være med en fra studieadministrasjonen som kan svare på spørsmål om søknad og opptak.
Kategorier Vea

Vedlikehold og nyetablering av uteområdet på Vea

Uteområdet har flere funksjoner

Vea er en fagskole som tilbyr grønne utdanninger og uteområdet på fagskolen bør stadig være i utvikling. Skoleområdet skal brukes i utdanningene og vise frem/speile det vi lærer bort. Dette gjelder måten vi nyetablerer, drifter og skjøtter de grønne rommene i anlegget på. I tillegg skal det være et godt utemiljø å studere og jobbe i.

Uteområdet skal også vise både historisk og moderne uterom, samt utviklingen gjennom de hundre årene det har vært skole på Vea. …

Kategorier Vea

Lag din egen julekrans

Dette trenger du:

 • Vikletråd
 • Blomstertråd
 • Halmkrans
 • Vintergrønt som silkefuru, edelgran og ertesypress
 • Greinsaks

Til pynten har vi brukt:

 • Eukalyptus
 • Gullglitter

Slik gjør du det: