Om Vea

Eierskap og organisasjon
Vea er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Vea fikk status som fagskole i 2007. Vea har et eget fagskolestyre bestående av eksterne representanter, ansatterepresentanter og studentrepresentanter.

Fagområdegodkjent
Vea var den første fagskolen som fikk fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

Utdanningstilbud
Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen eget fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger.…

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

Begge møtene holdes på kveldstid, og starter kl. 18.00.

Onsdag 27.januar 2021 for dere som vil søke til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning

  • Det vil først være en presentasjon av Vea og alle utdanningstilbud, før fagansvarlig for gartnerutdanning og fagansvarlig for blomsterdekoratørutdanning presenterer utdanninger på videregående nivå for voksne. Etter presentasjonen legger vi opp til et åpent nettmøte, slik at du kan stille spørsmål til fagansvarlige. Det vil også være med en fra studieadministrasjonen som kan svare på spørsmål om søknad og opptak.

Vedlikehold og nyetablering av uteområdet på Vea

Uteområdet har flere funksjoner

Vea er en fagskole som tilbyr grønne utdanninger og uteområdet på fagskolen bør stadig være i utvikling. Skoleområdet skal brukes i utdanningene og vise frem/speile det vi lærer bort. Dette gjelder måten vi nyetablerer, drifter og skjøtter de grønne rommene i anlegget på. I tillegg skal det være et godt utemiljø å studere og jobbe i.

Uteområdet skal også vise både historisk og moderne uterom, samt utviklingen gjennom de hundre årene det har vært skole på Vea. …

Lag din egen julekrans

Dette trenger du:

  • Vikletråd
  • Blomstertråd
  • Halmkrans
  • Vintergrønt som silkefuru, edelgran og ertesypress
  • Greinsaks

Til pynten har vi brukt:

  • Eukalyptus
  • Gullglitter

Slik gjør du det: 

Fagskolekurs innen fremmedarter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført to runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 21.januar 2021.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor temaer som blir stadig mer aktuelle.…

Sommer og ferietid på Vea

Ferietid

Norges grønne fagskole – Vea har begrenset aktivitet i uke 28, 29, 30 og 31. Gartnere og sommerhjelper er på jobb gjennom hele sommeren for å ta vare på uteområdet, mens studenter, elever, lærere og mange i administrasjonen har ferie. Fra mandag 3.august er vi på plass igjen og kan ta imot alle typer henvendelser. Om du har behov for å få tak i noen, finner du oversikt over personalet og deres telefonnummer her: Ansatte på Vea

Opptak
Vi tar imot søknader om studieplass helt frem til studiestart dersom det er igjen ledige plasser.…

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse

Historiske grøntanlegg

Historiske grøntanlegg er den ene av to selvstendige moduler på studiet. Modulen legger spesielt vekt på restaurering av historiske hageanlegg. Studentene får arbeide med konkrete restaureringsprosjekter, og lærer å se på historiske hager som kulturminner. Som avsluttende eksamen skal studentene utarbeide en restaureringsplan for et historisk grøntanlegg.

I løpet av studiet gjennomgås flere tema, både teoretisk og praktisk. Eksempelvis lærer studentene kildesøk. Historiske kart og foto, offentlige og private arkiver, intervju osv. Og viktigst; studentene må ut i felt og dokumentere anlegget.…

Delvis gjenåpning av Vea våren 2020

Det er gjort mange vurderinger og satt inn ulike tiltak, for at vi skal kunne åpne opp for noe aktivitet på Vea igjen, og samtidig følge myndighetenes råd om smittevern i forbindelse med korona-situasjonen. Privatister og elever som tar yrkesfaglig utdanning skal prioriteres. Videre er det åpnet for at fagskolestudenter som må ha fysisk tilgang til studiestedet for å fullføre utdanningen, skal kunne gis tilgang.

På Vea har vi gjort disse prioriteringene:

  • Fra 11.mai ble det åpnet for at pedagogisk ansatte og ansatte i administrasjonen kunne velge om de ville benytte kontorplass på Vea eller ha hjemmekontor.

Det er fleksibelt å være fagskolestudent

Utdanningene er lagt opp med fysiske samlinger på Vea, undervisning og veiledning på nett, i tillegg til selvstudium.

Som student på Vea får du tett oppfølging av faglærerne, du kan sparre med medstudenter underveis og du får et nyttig nettverk med andre fagpersoner.

Nettundervisning gjør det mulig å legge opp til en fleksibel hverdag med studier og jobb. Uansett om du ønsker å spesialisere deg, skaffe deg faglig påfyll eller rett og slett formalisere kompetansen din.

Husk at det nasjonale opptaket er 15.…