Restplasser og suppleringsopptak

Opptaket til fagskoleutdanninger skjer gjennom Samordna opptak

24. mai blir det lagt ut ei liste over ledige studieplasser på fagskoleutdanninger. Da har du en dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser ved Norges grønne fagskole – Vea,  som du ønsker å søke på.

25. mai kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser på fagskolen. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra 25.mai.…

Kategorier Vea

Bli kjent med Vea

Nå har du mulighet til å møte oss for å høre om alle våre studietilbud, utdanninger og kurs, samt få en omvisning rundt på Vea, både ute og inne.

Dette møtet passer for alle som ønsker å få en innsikt i hva Vea er og hva vi tilbyr i 2022. Om du er karriereveileder/rådgiver og jobber med veiledning innen rekruttering og utdanning vil du få en god oversikt over Vea sine studietilbud. Det passer også for deg som vurderer å søke studieplass på Vea.…

Kategorier Vea

Sommerjobb på Vea 2022

Arbeidsoppgaver kan være luking, gressklipping, rydding, vanning og annet forefallende arbeid som trengs i løpet av sommeren. Vi trenger sommerhjelp i tiden fra uke 25 til og med uke 33.

Arbeidstid kl. 8:00–15:00

For flere opplysninger ring til Sissel Alvestad på telefon 91 61 56 02

Søknadsfrist: 1.april 2022

Søknad sendes til: Norges grønne fagskole – Vea på e-post: vea@vea-fs.no

Merk: «sommerjobb»

 …

Gratis Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført tre runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 3.desember 2021. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.…

Norges grønne fagskole – Vea i stadig utvikling!

Utvikling skjer på mange områder på Vea og mange er involvert i arbeidet. Den vakre parken og produksjonsområdet er i sin vante syklus, styrt av årstidene og kyndige gartnere. Pedagogene jobber daglig med å tilrettelegge for læring og læringsarenaen utvikles i takt med den faglige utviklingen. Studieporteføljen har etter hvert blitt innholdsrik og mangfoldig, med studietilbud for mange ulike bransjer. De to siste årene har utviklingen eskalert og med det også ambisjons nivået på utviklingsprosjektene. Til høsten starter Vea opp to av de mest omfattende prosjektene innen utvikling av digitale hjelpemidler og digital kompetanse.…

Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena for blomsterdekoratører

Digital kompetanse blir viktigere og viktigere. Vea er en fagskole som skal tilby yrkesrelevant kompetanse til yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag også for fremtiden. Virtual reality (VR) er et sterkt digitalt virkemiddel for å visualisere og fortelle historier, noe som er relevant for flere av våre fagskoleutdanninger. I 2020 startet vi derfor opp et prosjekt hvor utviklingen av en yrkesfaglig applikasjon for VR-briller var målet. Utviklingsmidler gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.…

Grønne design- og miljøfag i VR!

For, tenk deg at du kan gå inn i et vakkert, virtuelt kirkerom og dekorere med et stort utvalg av snittblomster og grønt. På få minutter kan du plassere ut hundrevis av vakre orkideer, gloriosa, roser og gladioler! Du kan oppleve å stå i rommet, omgitt av portaler, søyler eller urner overfylt av blomster!

Eller tenk deg at du tar turen til den virtuelle hagen for å «plante» ulike trær, busker, stauder og sommerblomster. Du kan velge mellom klatrehortensia, syrinhortensia, anemoner, forglemmegeisøster og pyntekorg, lodnesolhatt, lammeøre og silkekinagress, spisslønn, japanhjertetre og søtkirsebær m.fl..…

Hageplanlegging i VR

I samarbeid med Making View AS utvikler Norges grønne fagskole – Vea en unik VR-applikasjon for blant annet hageplanleggere. Vea har fått midler fra DIKU for å gjennomføre dette prosjektet om faglig og pedagogisk bruk av VR-teknologi. I flere av våre fagskoleutdanninger er visualisering av løsninger for bruk av planter og plantemateriale sentralt. Hageplanleggeren utarbeider hageplaner for uterom. Vi har erfart at VR-teknologi er et sterkt og umiddelbart virkemiddel for formidling av slike løsninger og planer.

Elementer som busker, trær, staudebed og sommerblomster kan plasseres i det virtuelle rommet for å gi et inntrykk av hvordan den nye hagen vil bli.…

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

Det ene holdes fysisk på Vea, mens det andre gjennomføres digitalt.

Fysisk møte på Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv

Onsdag 16.februar 2022, kl.18.00 for dere som vil søke til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning

  • Det vil først være en presentasjon av Vea og alle utdanningstilbud, før fagansvarlig for gartnerutdanning og fagansvarlig for blomsterdekoratørutdanning presenterer utdanninger på videregående nivå for voksne. Etter presentasjonen legger vi opp til at du kan stille spørsmål til fagansvarlige. Det vil også være med en fra studieadministrasjonen som kan svare på spørsmål om søknad og opptak.

Vedlikehold og nyetablering av uteområdet på Vea

Uteområdet har flere funksjoner

Vea er en fagskole som tilbyr grønne utdanninger og uteområdet på fagskolen bør stadig være i utvikling. Skoleområdet skal brukes i utdanningene og vise frem/speile det vi lærer bort. Dette gjelder måten vi nyetablerer, drifter og skjøtter de grønne rommene i anlegget på. I tillegg skal det være et godt utemiljø å studere og jobbe i.

Uteområdet skal også vise både historisk og moderne uterom, samt utviklingen gjennom de hundre årene det har vært skole på Vea. …

Kategorier Vea