Sommer og ferietid på Vea

Ferietid

Norges grønne fagskole – Vea har begrenset aktivitet i uke 28, 29, 30 og 31. Gartnere og sommerhjelper er på jobb gjennom hele sommeren for å ta vare på uteområdet, mens studenter, elever, lærere og mange i administrasjonen har ferie. Fra mandag 3.august er vi på plass igjen og kan ta imot alle typer henvendelser. Om du har behov for å få tak i noen, finner du oversikt over personalet og deres telefonnummer her: Ansatte på Vea

Opptak
Vi tar imot søknader om studieplass helt frem til studiestart dersom det er igjen ledige plasser.…

Kategorier Vea

Om Vea

Eierskap og organisasjon
Vea er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Vea fikk status som fagskole i 2007. Vea har et eget fagskolestyre bestående av eksterne representanter, ansatterepresentanter og studentrepresentanter.

Fagområdegodkjent
Vea var den første fagskolen som fikk fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

Utdanningstilbud
Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen eget fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger.…

Restplasser ved Norges grønne fagskole – Vea

Opptaket til fagskoleutdanninger skjer gjennom Samordna opptak

24. mai blir det lagt ut ei liste over ledige studieplasser på fagskoleutdanninger. Da har du en dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser ved Norges grønne fagskole – Vea,  som du ønsker å søke på.

25. mai kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser på fagskolen. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra 25.mai.…

Kategorier Vea

Grønt levende interiør, – utvikling av ny høyere yrkesfaglig utdanning på Norges grønne fagskole – Vea

Ved å kombinere kreativitet med spisskompetanse på planter, kan man utvikle holdbare og vakre planteinstallasjoner tilpasset ulike rom. Planteinstallasjoner som gir interiøret et estetisk løft og kan bidra til forbedring av inneklimaet og økt trivsel. Det kan for eksempel være store, frittstående planter i potter tilpasset interiøret. Frodige planter installert i vekst-systemer hengende fritt i rommet fra taket. Eller hele plantevegger installert fra tak til gulv med eget vanningssystem. Mulighetene er mange og effekten kan være stor.

For å lykkes med slike prosjekter, og gjøre dem bærekraftige, må man kombinere grønt-faglig spisskompetanse og kompetanse innen kreative og merkantile fag.…

Søknad og opptak 2020

Informasjon til deg som har søkt opptak til fagskoleutdanning

For dere som har søkt om opptak til fagskoleutdanning, blir søknader behandlet i Samordna opptak. Alle søkere til høyere yrkesfaglig utdanning, vil få svar på søknaden 20.mai 2020.

Resultatet fra hovedopptaket blir lagt ut på søknaden din. Her finner du ei svarside der det står hvilket studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til. Du må svare ja innen 27. mai for å beholde tilbud om plass eller plass på venteliste.…

Kategorier Vea

Fagskolekurs innen fremmedarter og masseforflytting for anleggsbransjen

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor temaer som blir stadig mer aktuelle. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

  • Emne 1: Fremmede arter, 1 studiepoeng
  • Emne 2: Masseforflytting, 1 studiepoeng

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen.…

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse

Historiske grøntanlegg

Historiske grøntanlegg er den ene av to selvstendige moduler på studiet. Modulen legger spesielt vekt på restaurering av historiske hageanlegg. Studentene får arbeide med konkrete restaureringsprosjekter, og lærer å se på historiske hager som kulturminner. Som avsluttende eksamen skal studentene utarbeide en restaureringsplan for et historisk grøntanlegg.

I løpet av studiet gjennomgås flere tema, både teoretisk og praktisk. Eksempelvis lærer studentene kildesøk. Historiske kart og foto, offentlige og private arkiver, intervju osv. Og viktigst; studentene må ut i felt og dokumentere anlegget.…

Blomsterdekorering – hva er det?

Tilsammen 27 faglærere innen design og håndverk kom fra hele Norge, for å lære mer om hva blomsterdekoratørfaget går ut på. Målet for kurset var at lærerne skulle forstå hva faget blomsterdekorering har behov for av kunnskaper, innenfor form/farge/kulturforståelse/materialkunnskap og håndverk og tradisjon.

Faglærerne Aina Østby og Runi Kristoffersen var kursledere.

Runi er blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev i faget. Hun har drevet egen blomsterbutikk på Nesodden, har hovedfag i Kunsthistorie fra UIO, mangeårig kursholder og dommer for Interflora, undervist i mange ulike land som Italia, Russland, Japan, Litauen, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Sveits.…

Delvis gjenåpning av Vea våren 2020

Det er gjort mange vurderinger og satt inn ulike tiltak, for at vi skal kunne åpne opp for noe aktivitet på Vea igjen, og samtidig følge myndighetenes råd om smittevern i forbindelse med korona-situasjonen. Privatister og elever som tar yrkesfaglig utdanning skal prioriteres. Videre er det åpnet for at fagskolestudenter som må ha fysisk tilgang til studiestedet for å fullføre utdanningen, skal kunne gis tilgang.

På Vea har vi gjort disse prioriteringene:

  • Fra 11.mai ble det åpnet for at pedagogisk ansatte og ansatte i administrasjonen kunne velge om de ville benytte kontorplass på Vea eller ha hjemmekontor.
Kategorier Vea

Hagedesign og hageplanlegging

I tillegg har vi anleggsgartnere og gartnere som også arbeider med hageanlegg og utearealer. Anleggsgartneren og gartneren er de som ofte opparbeider, bygger og vedlikeholder uteområdene.

For hageeiere som trenger hjelp til å planlegge og bygge en ny hage eller rehabilitere et eksisterende uterom, er det ikke så lett å manøvrere i denne jungelen av ulike fagområder og benevnelser. Og det er nok dessverre også slik at vi i bransjen av og til vet litt for lite om hva og hvordan våre kollegaer faktisk jobber innen sitt fagfelt.…