Om Vea

Eierskap og organisasjon
Vea er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Vea fikk status som fagskole i 2007. Vea har et eget fagskolestyre bestående av eksterne representanter, ansatterepresentanter og studentrepresentanter.

Fagområdegodkjent
Vea var den første fagskolen som fikk fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

Utdanningstilbud
Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen eget fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger.…

Håndtering av spillvann og overvann blir nytt fagskoletilbud ved Vea

Mandag 6. januar møttes Nordisk Håndverksforum, Norges grønne fagskole – Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og Naml i Namls lokaler på Majorstuen. Temaet for møtet var utviklingen av et nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann.

– Målsetningen vår er å utvikle et nytt tverrfaglig studietilbud som behandler vann som en ressurs. Dette synes vi er både spennende og fremtidsrettet, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml – som var vertskap for møtet.

– Vann brukes i dag til mange ulike formål.…

Hageplanlegging i Trøndelag

Utdanningen er nettbasert med samlinger, og skoleåret 2020/2021 vil de fysiske samlingene være på Mære landbruksskole i Trøndelag. Dette vil gi gartnere og anleggsgartnere i Trøndelag og omegn, mulighet til å kunne ta fagskoleutdanningen Hageplanlegging, uten at de må reise til Vea for samlinger. Mære ligger i Steinkjer kommune og adressen er Mæresvegen 163, 7710 Sparbu

Tilbudet er kommet til ved at Norges grønne fagskole – Vea og Trøndelag høyere yrkesfagskole har inngått en avtale om desentralisert Hageplanlegging på Mære, med oppstart høsten 2020.…

Studentopptak 2020

Søknad om studieplass på fagskoleutdanning

Det som er nytt i år, er at opptak til alle fagskoleutdanninger går gjennom Samordna opptak.  Samordna opptak åpner 1.februar 2020 og søknadsfrist er 15.april 2020. Du kan forvente å få svar på søknaden din innen 20.mai 2020.

Søknad om skoleplass på utdanning for voksne, videregående nivå

For deg som skal søke om plass på Gartnerutdanning eller Blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søknad sendes inn via Vea sitt søknadsskjema. Søknadsskjema åpner 1.januar 2020 og søknadsfrist er 15.april…

Studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea 2020/2021

Fagskoleutdanning

Disse fagskoleutdanningene tilbys for studiestart høsten 2020:

I tillegg planlegger vi å tilby “Hageplanlegging” (30 studiepoeng) på Mære i Trøndelag med oppstart høsten 2020. Mer informasjon om dette kommer.…

Kategorier Vea

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

Vi holder to informasjonsmøter før studiestart 2020:

  • Onsdag 29.januar 2020
  • Torsdag 19.mars 2020

Begge møtene holdes på kveldstid, og starter kl. 18.00.

Vi starter med en felles presentasjon i auditoriet, der vi vil fortelle om Vea og de ulike utdanningsmulighetene vi har innen gartnerfag, anleggsgartnerfag og blomsterdekoratørfag. Du vil møte noen av våre faglærere som kan svare på spørsmål om fag, undervisning, timeplaner og veien videre etter endt utdanning. Det blir omvisning på skolens uteområde, i veksthus og andre undervisningslokaler. Det blir også mulighet til å få se våre hybler, for de som ønsker det.

Kategorier Vea

Lag din egen julekrans

Dette trenger du:

  • Vikletråd
  • Blomstertråd
  • Halmkrans
  • Vintergrønt som silkefuru, edelgran og ertesypress
  • Greinsaks

Til pynten har vi brukt:

  • Eukalyptus
  • Gullglitter

Slik gjør du det: 

 …

Utvikling og digitalisering på Norges grønne fagskole – Vea

Den digitale bølgen slår over de grønne yrkesfeltene også, og vi på Vea må følge med i timen for å tilby attraktiv og yrkesrelevant fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Derfor har vi blant annet anskaffet en drone som skal brukes av ansatte og studenter. Drona er et godt verktøy i forhold til å få et fugleperspektiv på uteområder. F.eks. er den nyttig i tilstandsvurdering av trær, kartlegging av anlegg/områder og dokumentering ved hjelp av bilder og film.

Testing og opplæring
I disse dager jobber prosjektgruppa med å teste og lære seg hvordan de forskjellige verktøyene fungerer.…

Kategorier Vea

Fagskolestyret på Vea 2019/2020

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Sta
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem: Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem: Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansatterepresentanter:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Magnus Nyheim, Biri

Studentrepresentanter:   

Ingrid Marie Aarre
Simone Kettler

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Ringsaker
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Hagen Bakken, Ringsaker

Vararepresentanter,studenter:

Vidar Kristiansen
Karl Erik Time Nilsen

Sentrale dokumenter

SENTRALE PLANDOKUMENTER FOR VEA:

Klikk på linkene under for å laste ned ønsket dokument.

LOVER, RETNINGSLINJER OG REGLEMENT FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du dokumenter som omhandler lover, retningslinjer og reglement for øvrig.

Klikk på linkene for å laste ned ønsket dokument:

Sentrale lover

Gjeldende retningslinjer for Vea

Reglement

Personvern

ÅRSRAPPORTER FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du virksomhetens årsrapporter og andre aktuelle dokumenter.…