Gratis Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført tre runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 3.desember 2021. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.…

Vea har ledig 100% fast stilling som Grøntanleggsforvalter fra 1.januar 2022

Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig studieportefølje innen Grønne design- og miljøfag. Uteområdene er en viktig del av læringsarenaen og sentrale for å oppnå kvalitet i undervisningen. Anlegget er kjernen i Veas identitet og består av en variert park og produksjonsarealer tilpasset porteføljen. Det skal både ivareta Veas historie, være dagsaktuelt og fremtidsretta.

Arbeidsoppgaver

 • Skjøtsel og drift av parkområdene og læringsarenaene
 • Videreutvikling av Veas uteområder
 • Innkjøpsansvar innenfor ansvarsområdet
 • Inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra minimum fagskole innenfor de nevnte områder
 • Lang relevant praksis kan fravike overnevnte krav
 • Førerkort klasse T, B, BE
 • God IKT-kompetanse
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig

Stillingen kan også tillegges ansvar for å koordinere oppgaver/ressurser innenfor skolens tekniske driftsområde, samt noe veiledning og opplæring av elever og studenter.…

Vi har ledig 100% fast stilling som kokk fra 1.januar 2022

Arbeidsoppgaver

 • Grønn kantinedrift
 • Utvikle og produsere kantinemenyen
 • Foredling av råvarer for bruk i kantina gjennom hele året
 • Kurs- og møteservering

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk
 • Relevant erfaring kan fravike krav til fagbrev
 • Gode IK-mat kunnskaper
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God IKT-kompetanse

Vi søker deg som:

 • Er genuint interessert i kokkefaget
 • Har god økonomiforståelse og innkjøpserfaring
 • Er serviceinnstilt, strukturert og fleksibel
 • Er god på planlegging og logistikk

Personlig egnethet vektlegges

Vea tilbyr:

 • En utfordrende og spennende stilling
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En organisasjon med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidsplass
 • Lønn etter utdanning og avtale
 • Gode pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.…

Vea har ledig 100 % fast stilling som driftsansvarlig for snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av tekniske installasjoner og anlegg
 • Ansvar for bærekraftig eiendomsutvikling på Vea, i samarbeid med skoleledelsen
 • Jobbe for at Vea når mål innenfor miljø, energibruk og universell utforming
 • Utforme og innhente anbud
 • Planlegge og gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver i samsvar med internkontrollsystem samt følge opp myndighetskrav
 • Innkjøpsansvar innenfor ansvarsområdet
 • Etablering og ajourhold av vedlikeholdsavtaler
 • Inngå i vaktordning

Stillingen kan også tillegges ansvar for å koordinere oppgaver/ressurser innenfor uteproduksjon og veksthus

Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagskole eller annen høyere utdanning
 • Lang relevant praksis kan fravike overnevnte krav
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøy relatert til arbeidsområdet
 • Førerkort minimum klasse T, B og BE
 • Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til miljøkrav og sertifiseringsordninger
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi søker deg som:

 • Har stor arbeidskapasitet både administrativt og praktisk
 • Jobber strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Har god økonomiforståelse
 • Har erfaring fra drift av anlegg og byggautomasjon
 • Kan både samhandle og arbeide selvstendig
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Er endringsvillig og serviceinnstilt

Personlig egnethet vektlegges

Vea tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En organisasjon med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidsplass
 • Lønn etter utdanning og avtale
 • Gode pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.…

Norges grønne fagskole – Vea i stadig utvikling!

Utvikling skjer på mange områder på Vea og mange er involvert i arbeidet. Den vakre parken og produksjonsområdet er i sin vante syklus, styrt av årstidene og kyndige gartnere. Pedagogene jobber daglig med å tilrettelegge for læring og læringsarenaen utvikles i takt med den faglige utviklingen. Studieporteføljen har etter hvert blitt innholdsrik og mangfoldig, med studietilbud for mange ulike bransjer. De to siste årene har utviklingen eskalert og med det også ambisjons nivået på utviklingsprosjektene. Til høsten starter Vea opp to av de mest omfattende prosjektene innen utvikling av digitale hjelpemidler og digital kompetanse.…

Vea har ledig inntil 100 % undervisningsstilling innen Interiør fra 1.august 2022

Med fagområdeakkreditering innen Grønne design- og miljøfag, er Vea en høyaktuell fagskole som samarbeider tett med relevante fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Studieporteføljen har økt markant de siste årene i takt med fagmiljøenes kompetansebehov. Den består nå av 18 fagskolestudier, hvor to av de nyeste er interiørfaglige: Ett rendyrket interiørstudium og ett studium innen planteinstallasjoner i innerom. Vea er i stadig utvikling, med flere pågående utviklingsarbeider og internasjonale prosjekter.

I den forbindelse søker vi deg som vil undervise og ta ansvar for utdanningstilbudet.…

Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena for blomsterdekoratører

Digital kompetanse blir viktigere og viktigere. Vea er en fagskole som skal tilby yrkesrelevant kompetanse til yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag også for fremtiden. Virtual reality (VR) er et sterkt digitalt virkemiddel for å visualisere og fortelle historier, noe som er relevant for flere av våre fagskoleutdanninger. I 2020 startet vi derfor opp et prosjekt hvor utviklingen av en yrkesfaglig applikasjon for VR-briller var målet. Utviklingsmidler gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.…

Grønne design- og miljøfag i VR!

For, tenk deg at du kan gå inn i et vakkert, virtuelt kirkerom og dekorere med et stort utvalg av snittblomster og grønt. På få minutter kan du plassere ut hundrevis av vakre orkideer, gloriosa, roser og gladioler! Du kan oppleve å stå i rommet, omgitt av portaler, søyler eller urner overfylt av blomster!

Eller tenk deg at du tar turen til den virtuelle hagen for å «plante» ulike trær, busker, stauder og sommerblomster. Du kan velge mellom klatrehortensia, syrinhortensia, anemoner, forglemmegeisøster og pyntekorg, lodnesolhatt, lammeøre og silkekinagress, spisslønn, japanhjertetre og søtkirsebær m.fl..…

Hageplanlegging i VR

I samarbeid med Making View AS utvikler Norges grønne fagskole – Vea en unik VR-applikasjon for blant annet hageplanleggere. Vea har fått midler fra DIKU for å gjennomføre dette prosjektet om faglig og pedagogisk bruk av VR-teknologi. I flere av våre fagskoleutdanninger er visualisering av løsninger for bruk av planter og plantemateriale sentralt. Hageplanleggeren utarbeider hageplaner for uterom. Vi har erfart at VR-teknologi er et sterkt og umiddelbart virkemiddel for formidling av slike løsninger og planer.

Elementer som busker, trær, staudebed og sommerblomster kan plasseres i det virtuelle rommet for å gi et inntrykk av hvordan den nye hagen vil bli.…

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

Begge møtene holdes på kveldstid, og starter kl. 18.00.

Onsdag 27.januar 2021 for dere som vil søke til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning

 • Det vil først være en presentasjon av Vea og alle utdanningstilbud, før fagansvarlig for gartnerutdanning og fagansvarlig for blomsterdekoratørutdanning presenterer utdanninger på videregående nivå for voksne. Etter presentasjonen legger vi opp til et åpent nettmøte, slik at du kan stille spørsmål til fagansvarlige. Det vil også være med en fra studieadministrasjonen som kan svare på spørsmål om søknad og opptak.
Kategorier Vea