ARtemis

Prosjektet ARtemis

Det internasjonale prosjektet ARtemis vil pågå i perioden 2022 – 2024. Prosjektet handler om utvikling av nye digitale læremidler til bruk i blomsterdekoratørfaget og anleggsgartnerfaget. Vi skal lage undervisningsopplegg med bruk av VR og AR briller, 360 video/foto og 3D print for praktiske opplæringsmiljøer.

Vea sin rolle i Artemis

Vea er partnere i dette innovative prosjektet og har i tillegg hovedansvar for å etablere og drifte tre samarbeidsnav for didaktisk yrkesbasert innovasjonsopplæring i grønne fagområder. For Vea er det Sonja Lønnum (faglærer i blomsterdekoratørfaget), Karsten Raddaz (Anleggsgartner og styremedlem i Vea sitt fagskolestyre) og Siv Engen Heimdahl (faglærer i blomsterdekoratørfaget og prosjektleder i ARtemis) som deltar i prosjektgruppa.…

Gratis webinar innen formklipping av busker og trær

Antikvarisk skjøtsel for bevaring av historiske hager

Webinaret er på engelsk og er en del av Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. Hekker og formklipte busker og trær (topiary) er viktige strukturelle og dekorative elementer i de fleste historiske hager. Design, skjøtsel og restaurering av disse elementene krever spisskompetanse. Foredragsholderne på webinaret vil ta for seg funksjonen og estetikken disse levende elementene har, samt hvordan de kan utvikles og rekonstrueres. Det handler om valg av planter i et kulturhistorisk perspektiv, samt ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og bærekraften i et større perspektiv.…

Historiske gartnerfag i vellykket EU-prosjekt!

Ett år inn i prosjektet har i underkant av 1100 gartnere fra hele Europa deltatt på fire webinar og over 50 deltok på de tre praktiske workshopene som ble gjennomført i Norge, Sverige og i Storbritannia. Prosjektets hjemmeside er et annet bevis på at prosjektet har fått en bra start, med informasjon om prosjektet og partnerne, oversikt over alle aktiviteter og alle bidragsytere på både webinarene og workshopene. Der kan alle interesserte også finne video-dokumentasjonen fra både webinarene og workshopene som åpne ressurser under Results.…

Institusjonsbesøk på Vea

Målet med NATURSMART er å gjøre det vi allerede er gode på og løfte det inn i et fremragende kompetansemiljø. Dette handler blant annet om innovasjonsarbeid sammen med yrkesfeltene, digitalisering i yrkesutøvelse og opplæring, forskning på fagskolepedagogikk, yrkesfaglig kompetanse på bærekraft og økt vekt på internasjonalisering i fagskolen. Pilotene i denne ordningen skal gå i spissen og bidra til å styrke posisjonen til fagskoler og høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Dette ser vi på som en spennende utfordring og en mulighet for å bidra til å styrke kulturen for innovasjon og deling i sektoren.…

Kategorier Vea

Vea 100 år, 1923 – 2023

Vi starter i 2022, med å presentere jubileumsboka «VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR». Boka er skrevet av Ingeborg Sørheim som er lektor i kunsthistorie og faglig ansvarlig for fagskolestudiet Historiske gartnerfag på Vea.

Boklansering 13.desember 2022

  • Boklansering av jubileumsboka «VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR»
  • Moelv bibliotek kl.12.00
  • v/Ingeborg Sørheim, rektor Stein Aarskog og forlaget.

«VEA – VEKST OG VILJE I HUNDRE ÅR»

Mars 1923: Seksten forventningsfulle unge jenter starter på den nyopprettede Statens hagebruksskole for kvinner, på gården Søndre Vea i Ringsaker.…

Vea-mesterskapet arrangeres for 7. gang.

I 2022 arrangerer Vea det syvende Vea- mesterskapet for par, et mesterskap som hvert år har vært fulltegnet.

Hildegunn Aas som er kursansvarlig på Vea og ansvarlig for selve konkurransen, kan fortelle at det i år er hele 12 par med i konkurransen. Konkurransen er blitt svært populær og vinnerne kvalifiserer seg til Norgesmesterskapet i blomsterdekorering påfølgende år.

Konkurranse på Vea 16.-17.august 2022

Konkurransen starter fredag klokken 16.00 og avsluttes lørdag klokken 15.00. Alle får utdelt lik oppgave på starttidspunktet, og det er opp til deltakerne hvordan de løser oppgaven og disponerer tiden.…

Dobré ráno – to gartnerelever fra Vea på praksis i Tsjekkia

Jammen var vi heldige igjen, og siden Covid-19 endelig hadde begynt å slippe taket, befant vi oss i slutten av mars på Værnes flyplass – veldig klare for vårt første utenlandsopphold på alt for lang tid!

Vår utrolig hyggelige kontaktperson Hana ved vår vertskapsskole Česká zahradnická akademie Mělník møtte oss på flyplassen i et fantastisk vårvær (en værtype som for øvrig gikk over til en jevn våt, vindfull og småkald vår for resten av oppholdet), og tok oss med på omvisning i Melnik – en flott, gammel by med pittoresk utsikt over vinmarker, elver og et flott landskap.…

100 år og bok skal bli!

Intervju med forfatter av jubileumsboka, Ingeborg Sørheim

Vea i en større, kulturhistorisk sammenheng

Ingeborg kan fortelle at det ble skrevet en bok til 75 års jubileet. Det var Sverre Håkenstad, da pensjonert inspektør på Vea, som førte den i pennen i samarbeid med inspektør Erik Sørflaten. Begge kjente skolen ut og inn etter et langt arbeidsliv, og Håkenstad brukte flere år av sin pensjonisttilværelse på ikke bare å skrive, men kanskje først og fremst dokumentere – alle navn på elever og ansatte, alle årstall for de mange hendelsene, byggeår for hus og anlegg og den slags.…

Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Så, Veas søknad om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART) nådde bare nesten opp denne gangen, med en hederlig plass på pallen. Men, det betyr ikke at vi legger våre ambisjoner og visjoner på hylla. Vi jobber med å finne andre måter å finansiere NATURSMART-konseptet vårt på fordi dette er, i all beskjedenhet, for viktig til å bli liggende i en skuff. Dette er viktig for våre studenter, ansatte, yrkesfelt, samarbeidspartnere, fagskolesektoren og miljøet.

Om NATURSMART

Dette konseptet handler om å løfte det vi allerede gjør og er gode på, inn i et fremragende kompetansemiljø.…

Kategorier Vea

Kurs innen ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen i 2022 og 2023.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter og Norsk Fagutdanning.

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset
Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).
Emne: Vann- og avløpsteknikk:
Kunnskap:
1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.…