Vea har ledig inntil 100 % undervisningsstilling innen Interiør fra 1.august 2022

Med fagområdeakkreditering innen Grønne design- og miljøfag, er Vea en høyaktuell fagskole som samarbeider tett med relevante fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Studieporteføljen har økt markant de siste årene i takt med fagmiljøenes kompetansebehov. Den består nå av 18 fagskolestudier, hvor to av de nyeste er interiørfaglige: Ett rendyrket interiørstudium og ett studium innen planteinstallasjoner i innerom. Vea er i stadig utvikling, med flere pågående utviklingsarbeider og internasjonale prosjekter.

I den forbindelse søker vi deg som vil undervise og ta ansvar for utdanningstilbudet.…