7 personer som er i fagskolestyret ved Norges grønne fagskole - Vea

Fagskolestyret 2023/2024 

Kunnskapsdepartementet (KD) utnevner fagskolestyret for Norges grønne fagskole – Vea.

Eksterne og interne styremedlemmer

Eksterne styremedlemmer utnevnes av KD for en periode på fire år, noen av dem fortsetter, mens andre går ut av fagskolestyret. Ansattes representant velges av og blant de ansatte for fire år. Studentenes representant velges av studentene og sitter i utgangspunktet for ett år om gangen.

Vea har de siste årene utvidet studieporteføljen slik at den omfatter flere fag og bransjer enn tidligere. Med den nye Fagskoleloven og krav til styrets sammensetning, ble det høsten 2020 utnevnt et nytt fagskolestyre. I utarbeidelse av innstilling har det vært et mål å sette sammen kandidater med ulik bakgrunn og kompetanse, som til sammen vil utfylle hverandre og på denne måten bidra innenfor Veas ulike arbeidsområder. Samlet har fagskolestyret på Vea kompetanse innen blant annet strategi, markedsføring, kommunikasjon, ledelse, økonomi, organisasjonsutvikling, anleggsgartnerfag, landskapsarkitektur, blomsterdekoratørfag, gartnerfag, politikk, grønn næring, offentlig forvaltning og høyere utdanning. Hver høst blir studentenes representant og vararepresentant valgt inn.

Dette er fagskolestyret på Vea fra høsten 2023:

 •  Arild Sørum Stana (Styreleder)
 •  Marte Tøndel (Nestleder)
 • Tor Rullestad
 • Marianne Leisner
 • Karsten Totland Raddatz
 • Dorte Finstad, ansattes representant
 • Synne Christophersen, studentenes representant

Varamedlemmer

 • Trude Mæhlum
 • Marte Elisabeth Røhnebæk
 • Odd Hugo Gauslaa, ansattes representant
 • Rebekka Kjellhaug, studentenes representant

Rektor Stein Aarskog er saksfremlegger med tale og forslagsrett.

Kontakt oss

Anne Stine Solberg

Referat fra styremøter