Fagskolestyret Norges grønne fagskole - Vea

Fagskolestyret på Vea 2019/2020 

Norges grønne fagskole – Vea har eget fagskolestyre. Styrets størrelse og sammensetning følger krav til fagskoleloven og styrereglement for Norges grønne fagskole – Vea fastsatt av Kunnskapsdepartementet KD.

Styret består av 5 eksterne styremedlemmer, to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

Fagskolestyret på Vea i 2019/2020 har denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana, Hamar
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem: Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem: Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansatterepresentanter:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Magnus Nyheim, Biri

Studentrepresentanter:   

Ingrid Marie Aarre
Vidar Kristiansen

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Ringsaker
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Hagen Bakken, Ringsaker

Vararepresentanter,studenter:

Simone Kettler
Karl Erik Time Nilsen

Kontakt oss

Fagskolestyret Norges grønne fagskole - Vea
Fagskolestyret Norges grønne fagskole - Vea

Referater fra styremøter

Aktuelle dokumenter for fagskolestyret