Personer samlet på rekke

Fagskolestyret på Vea 2020/2022 

Kunnskapsdepartementet (KD) har utnevnt nytt fagskolestyre for Norges grønne fagskole – Vea.

Eksterne styremedlemmer utnevnes av KD for en periode på fire år, noen av dem fortsetter, mens andre går ut av fagskolestyret. Ansattes representant velges av og blant de ansatte for fire år. Studentenes representant velges av studentene og sitter i utgangspunktet for ett år om gangen.

Vea har de siste årene utvidet studieporteføljen slik at den omfatter flere fag og bransjer enn tidligere. Med den nye Fagskoleloven og krav til styrets sammensetning, ble det høsten 2020 utnevnt et nytt fagskolestyre. I utarbeidelse av innstilling har det vært et mål å sette sammen kandidater med ulik bakgrunn og kompetanse, som til sammen vil utfylle hverandre og på denne måten bidra innenfor Veas ulike arbeidsområder. Samlet har fagskolestyret på Vea kompetanse innen blant annet strategi, markedsføring, kommunikasjon, ledelse, økonomi, organisasjonsutvikling, anleggsgartnerfag, landskapsarkitektur, blomsterdekoratørfag, gartnerfag, politikk, grønn næring, offentlig forvaltning og høyere utdanning. Hver høst blir studentenes representant og vararepresentant valgt inn.

Dette er fagskolestyret på Vea fra høsten 2021

• Arild Sørum Stana (Styreleder)
• Tor Rullestad
• Marte Tøndel
• Anne Helene Midtveit
• Karsten Totland Raddatz
• Anne Stine Solberg, ansattes representant
• Bernt Wankel, studentenes representant

Varamedlemmer

• Trude Mæhlum
• Marte Elisabeth Røhnebæk
• Magnus Nyheim, ansattes representant
Juliane Iselin Langård, studentenes representant

Rektor Stein Aarskog er saksfremlegger med tale og forslagsrett.

Fagskolestyret samlet på Vea 4.september 2020

Fagskolestyret på Vea
Fagskolestyret foran fra venstre: Ingrid Marie Aarre, Arild Sørum Stana og Marte Tøndel. Bak fra venstre: Trude Mæhlum, Tor Rullestad, Karsten Raddatz, Stein Aarskog (rektor) og Anne Stine Solberg  (Anne Midtveit var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Dorte Finstad

Referater fra styremøter

Aktuelle dokumenter