Oversikt over hybelhus og rom på Vea 

Her kan du se hvor på Vea hybelhusene ligger, og hvor de ulike rommene er.

Det gamle internatet

  • Rom 1-9 (første etasje)
  • Rom 10-19 (andre etasje)

Kjøkkenbygningen

  • Rom 20-28 (andre etasje)

Veksthus

  • Rom 29 (andre etasje)

Kvisten

  • Rom 30-32 (andre etasje)

Nedre lærerbolig

  • Rom 33-38

Øvre lærerbolig

  • Rom 39-42

Rektorboligen

  • Rom 43-46 (andre etasje