Relevant kompetanse for fagskolestudenter 

De som tar høyere yrkesfaglig utdanning får relevant kompetanse, det er både Sveinung Sviland og Einar M. Jensen gode eksempler på.

Sveinung tok fagskoleutdanningen «Lokal overvannsdisponering» ved Norges grønne fagskole – Vea i 2019 og Einar tok samme utdanning i 2020. De hadde begge sentrale roller da Eilert Auestad skulle ta fagprøven i Anleggsgartnerfaget. Sveinung er til daglig virksomhetsleder for Bydrift i Sandnes kommune og han har laget fagprøven som Eilert skulle gjennomføre. Einar er til daglig ansatt i Stavanger kommune. Han sitter også i prøvenemda, og sammen med Roger Tjelta vurderer han om lærekandidaten har fagkunnskapen som kreves for å være anleggsgartner.

Anleggsgartner Eilert Auestad

Eilert Auestad har vært lærling i Anleggsgartnerfaget hos Sandnes kommune. Da han skulle gå opp til fagprøven i juni 2020, fikk han i oppgave å etablere et regnbed ved Vatne driftstasjon.

Oppgaven til fagprøven

Oppgaven gikk ut på å etablere et regnbed for å fange opp overvann fra tilstøtende asfaltområde. Området ligger tett inntil hovedsaltlager, og brukes til lasting av tørrsalt på vinterstid. Avrenning mot plen har gitt store saltskader og det har vært vanskelig å få etablert gressvekst. Opparbeidelsen av regnbedet inkluderer også flere ulike tekniske element som renner, kanter og nivåforskjeller, for å fange opp, bremse og fordele vannet. Rensing og oppsamling av salt og annen forurensning fra nedbørsfelt var en prioritert del av regnbedets funksjon. Dette la sterke føringer for blant annet plantevalg.

Situasjonsplan for fagprøven
Teknisk snitt og detalj av regnbedet
Planteplan for regnbedet
Eilert Auestad bestod fagprøven etter å ha etablert dette regnbedet.

Vekstmedium i plantefeltet er egenprodusert blanding med 2-4mm miljømasse som er tilført biokull og kompost. Sveinung i Sandnes kommune har tro på at jordblandingen sammen med plantene vil ha en rensende effekt på saltholdig overvann som blir tilført.

Prøveprosjektet vil bli fulgt opp videre av nye 1. års anleggsgartnerlærlinger fra høsten av. Sveinung tror at prosjektet kan gi ny og viktig erfaring med bruk av biokull og regnbed langs kommunale veier, samtidig som det gir en god innføring i  LOD- faget for  lærlinger i anleggsgartnerfaget.

Vi på Vea gratulerer Eiliert Auestad med bestått fagprøve! Kanskje vi ser deg som student på fagskolen etterhvert?

Eilert Auestad har tatt fagprøve i anleggsgartnerfaget. Prøvekandidat Eilert Auestad, Prøvenemd Einar Marinkovic Jensen (Lod 19), Sveinung Sviland (Lod 18) Prøvenemd Roger Tjelta

Tekst: Dorte Finstad i samarbeid med Sveinung Sviland
Foto: Einar M. Jensen og Sveinung Sviland

Kontakt oss

Eilert Auestad har tatt fagprøve i anleggsgartnerfaget. Prøvekandidat Eilert Auestad, Prøvenemd Einar Marinkovic Jensen (Lod 19), Sveinung Sviland (Lod 18) Prøvenemd Roger Tjelta