Sveinung hadde utbytte av studiet fra dag en. 

Med det nye studiet Lokal overvannsdisponering (LOD) ved Norges grønne fagskole – Vea, vil du kunne takle utfordringene med ekstremregn.

Høsten 2018 introduserte Norges grønne fagskole – Vea, studiet Lokal overvannsdisponering (LOD). Studiet omfatter planlegging og bygging av tiltak der overflatevann brukes som ressurs i blå-grønne løsninger med fokus på vann og vegetasjon.

Den høyere yrkesfaglige utdanningen passer for anleggsgartnere, VA-ingeniører og andre som jobber med grøntanlegg eller lokalt overvann. Opptakskrav er bestått fagprøve i anleggsgartnerfaget eller realkompetansevurdering. Studiet foregår på deltid over et år med seks samlinger på fem dager, kombinert med nettbasert undervisning.

LOD-tiltak forhindrer eller minsker skadeomfang ved oversvømmelse, samtidig som beplantning og vannspeil gir økt trivsel. Behovet er størst i urbane strøk hvor naturlige vannveier endres, og bygges ned. Her gjør faste dekker at vannet får en annen hastighet og ikke filtreres ned i bakken.

Må tenke alternativer

Sveinung Sviland er virksomhetsleder for bydrift i Sandnes kommune med driftsansvar for vei, grøntområder og idrettsanlegg. Han er utdannet anleggsgartner med Mesterbrev, men ønsket å ta noe videre. Det skjer i samarbeid med arbeidsgiver som er positiv til videreutdanning innen LOD.

– Det er rettet mot det jeg holder på med, sier han.

– Vi ser jo mer ekstremregn nå enn før. Det er veldig aktuelt å tenke alternativer for å ta vare på vannet og fordrøye rundt bygg.

Studiet inkluderer planlegging, teknisk utførelse og drift av tiltak. Jord- og plantekunnskap er også inkludert, og man lærer å beregne jordas infiltrasjonsevne og gevinsten av tiltak (blå-grønn faktor). Studiet inneholder også ADK-sertifisering (utførelse av VA-ledningsanlegg).

Tiltak går ut på å håndtere lokalt overvann fra veier, p-plasser og tak med regnbed som filtreres ut på eiendommen, grønne tak, grønne vegger, beplantning eller fordrøyningsbasseng i parker og større grøntområder.

Nyttig fra dag én

Sviland har hatt nytte av studiet fra dag én.

– Der jeg bor er det mye regn, det svelger ikke unna, påpeker han.

– Det er veldig aktuelt for min del.

Eksempler er innspill ved bygging av ny brannstasjon hvor det benyttes grønt tak og vegg, eller til tiltak for parkområder som er utsatt for oversvømmelse. Med LOD-tiltak kan en skatepark tåle å bli oversvømmet et døgn, og så er den klar til bruk neste dag. Det kan også beskytte turvei ved siden av, så slipper man kostnadene med å bygge den opp igjen.

Et annet tiltak er kjørbare, permeable dekk på parkeringsplasser. Normale regnmengder slipper da ned i grunnen, så tar slukene det overskytende.

Godt opplegg

– Jeg tar jo dette i tillegg til jobben. Det krever jo litt.

Seks samlinger á en uke hver på Vea og cirka en gang i uken på nett, i tillegg til mye selvstudier og oppgaver, det gjør støtte fra familien nødvendig.

– Jeg synes det har fungert veldig fint slik det er lagt opp, pluss at lærerne er tilgjengelige slik at vi kan snakke med dem underveis, sier Sviland, som synes han får veldig godt faglig utbytte.

Han synes også at Vea bruker offentlige utredninger, veiledere og Norsk standard på en god måte i undervisningen. Diskusjoner, samarbeid og nettverksbygging med de andre studentene er også veldig nyttig. Og lærdommen tar han med seg i arbeidet sitt med lærlinger.

Tekst: Gunn Iren Kleppe
Foto: Dorte Finstad

Kontakt oss