Grøntanleggslære med LOD

Grøntanleggslære med LOD er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger.
Om studiet

Fagskoleutdanningen Grøntanleggslære med LOD, er for blant andre anleggsgartnere og gartnere som vil utvikle kompetansen innen LOD og arbeid i grøntanlegg.

Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er et annet viktig aspekt som behandles.

Du vil etter endt studium ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder

Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Grøntanleggslære med LOD, er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Anleggsgartnertekniker (120 studiepoeng)

Faglig innhold, emner

 • Lokal overvannsdisponering (LOD)
 • Vegetasjon og jord
 • Vedlikehold av grøntanlegg
Målet med studiet

Studiet gir deg kompetanse om grøntanlegg og bruk av blå-grønne løsninger i anlegg.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Grøntanleggslære har 8 fysiske samlinger à 3 dager på Vea (onsdag, torsdag og fredag).

Praksis

Det gjennomføres 40 timers praksis, knyttet til observasjonspraksis i bedrift.

Samlingsuker skoleåret 2023/24

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 36, 39, 43, 47, 3, 7,11 og 14.

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Fagbrev Landbruk
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2025.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Tor Jørgen Askim

Grøntanleggslære med LOD

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Studieavgift: 7 500,-
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Planlagt høst 2025

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg