Faglærer og studenter ute på Vea

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea 

Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.

Praksis

Du får tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Relevant praksis

Praksisen må være innenfor det faget du har fagbrev eller yrkeskompetanse. Attest fra arbeidsgiver som viser personopplysninger, beskrivelse av arbeidsoppgaver, stillingsstørrelse, varighet og signatur fra tredje person, må lastes opp.

Rangering

Rangering for opptak til fagskoleutdanninger skjer ved kvalifisering og rangering ved utregning av poeng. Grunnlaget for rangeringen er karakterdokumentasjonen som kvalifiserer søkeren til fagskoleutdanningen, samt eventuelle tilleggspoeng.

  • Ett fag- eller svennebrev gir 10 poeng.
  • Søkere med flere fagbrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget gis 5 poeng for fagbrev nummer to.
  • Det gis 5 poeng ekstra, dersom fagbrev er «Bestått meget godt».
  • Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer. Dersom du ikke gikk videregående, men tok teoretisk prøve før fagprøven, skal dokumentasjon på den teoretiske prøven, lastes opp.
  • Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis.

Du kan lese mer om rangering i Fagskoleforskriften 

Dokumentasjon

Når du søker skal du legge ved:

  • Fagbrev/svennebrev eller vitnemål på generell studiekompetanse (avhenger av opptakskrav)
  • Vitnemål fra videregående utdanning (dette danner karaktergrunnlaget) Alternativt den teoretiske prøven til fagprøven.
  • Eventuelt attest på relevant praksis

Realkompetansevurdering

Dersom du ikke oppfyller det formelle opptakskravet til utdanningen, men har annen utdanning eller erfaring som er relevant i forhold til utdanningen, kan du søke om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer. Det innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

Du kan lese mer om realkompetansevurdering her:

Slik søker du om opptak til fagskoleutdanning

For deg som ønsker å ta fagskoleutdanning, skal du søke om opptak via Samordna opptak sitt søknadsskjema. Husk å legge ved relevant dokumentasjon. Søknadsskjema åpner 1.februar og søknadsfrist er 15.april 2024. Søkere får svar på søknaden 25.mai. Ledige studieplasser blir lagt ut 30.mai og er søkbare fra 31.mai.

Søknadsfrist 15.april 2024 

Søk her: Samordna opptak

 

Gartner- eller blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå

Dersom du vil ta gartner- eller blomsterdekoratørutdanning for voksne på videregående nivå, må du søke om opptak via Vea sin søknadsweb innen 1.mars.

Kurstilbud

Vi tilbyr mange ulike kurs, og kan også tilby hele- eller deler av fagskoleutdanning som kurs, dersom det er ledige plasser. For å kunne følge undervisningen på en fagskoleutdanning som kursdeltager, må du søke om opptak via Samordna opptak. Om du ikke oppfyller det formelle opptakskravet eller blir realkompetansevurdert inn på utdanningen, og vi har ledige plasser, kan vi tilby deg plass som kursdeltager.

Kontakt oss

Faglærer og studenter ute på Vea
Fagskolen gir praktisk yrkesrettet undervisning
Dorte Finstad

Aktuelle linker