Fagskolestudenter ute på Vea

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea 

Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.

Praksis

Du får tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Relevant praksis

Praksisen må være innenfor det faget du har fagbrev eller yrkeskompetanse. Attest fra arbeidsgiver som viser personopplysninger, beskrivelse av arbeidsoppgaver, stillingsstørrelse, varighet og signatur fra tredje person, må lastes opp.

Rangering

Rangering for opptak til fagskoleutdanninger skjer ved kvalifisering og rangering ved utregning av poeng. Grunnlaget for rangeringen er karakterdokumentasjonen som kvalifiserer søkeren til fagskoleutdanningen, samt eventuelle tilleggspoeng.

  • Ett fag- eller svennebrev gir 10 poeng.
  • Søkere med flere fagbrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget gis 5 poeng for fagbrev nummer to.
  • Det gis 5 poeng ekstra, dersom fagbrev er «Bestått meget godt».
  • Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer. Dersom du ikke gikk videregående, men tok teoretisk prøve før fagprøven, skal dokumentasjon på det, lastes opp.
  • Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis.

Du kan lese mer om rangering i Fagskoleforskriften 

Dokumentasjon

Når du søker skal du legge ved:

  • Fagbrev/svennebrev
  • Vitnemål fra videregående utdanning (dette danner karaktergrunnlaget) Alternativt den teoretiske prøven til fagprøven.
  • Eventuelt attest på relevant praksis

Realkompetansevurdering

Dersom du ikke oppfyller det formelle opptakskravet til utdanningen, men har annen utdanning eller erfaring som er relevant i forhold til utdanningen, kan du søke om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer. Det innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

Du kan lese mer om realkompetansevurdering her:

Slik søker du om opptak til fagskoleutdanning

For deg som ønsker å ta fagskoleutdanning, skal du søke om opptak via Samordna opptak sitt søknadsskjema. Husk å legge ved relevant dokumentasjon. Søknadsskjema åpner 1.februar og søknadsfrist er 15.april 2023. Søkere får svar på søknaden 25.mai. Ledige studieplasser blir lagt ut 30.mai og er søkbare fra 31.mai.

Søknadsfrist 15.april 2023 

Søk her: Samordna opptak

 

Gartner- eller blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå

Dersom du vil ta gartner- eller blomsterdekoratørutdanning for voksne på videregående nivå, må du søke om opptak via Vea sin søknadsweb.

Kurstilbud

Vi tilbyr mange ulike kurs, og kan også tilby hele- eller deler av fagskoleutdanning som kurs, dersom det er ledige plasser. For å kunne følge undervisningen på en fagskoleutdanning som kursdeltager, må du søke om opptak via Samordna opptak. Om du ikke oppfyller det formelle opptakskravet eller blir realkompetansevurdert inn på utdanningen, og vi har ledige plasser, kan vi tilby deg plass som kursdeltager.

Kontakt oss

Faglærer og studenter ute på Vea
Fagskolen gir praktisk yrkesrettet undervisning
Dorte Finstad

Aktuelle linker

Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt interiørstudium med fokus på farger, gode materialvalg, redesign og gjenbruk. Hege Wølner er ansatt som faglærer på interiørutdanningen.
Tidligere helseminister og lege Werner Christie er opptatt av at natur er viktig for menneskers helse og livskvalitet. Vi inviterte han til Vea for å gjøre han kjent med skolen og studietilbudene på fagskolen.
Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.
Inger Anita Merkesdal, som er fagjournalist og redaktør av Vannfakta.no, skal være konferansier på fagdagen «Overvann – naturligvis». Her kan du lese hennes artikkel om fagdagen.
20.april var fristen for å søkje studieplass på ulike fagskular, høgskular og universitet.
Vi tilbyr fagskoleutdanningen Interiørmed fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv fra høsten 2022.
Faglærer Odd Hugo Gauslaa deler sine erfaringer og refleksjoner fra det nye studietilbudet «Ledelse i maskinentreprenørfaget» for anleggsbransjen.
Studentene som tar fagskoleutdanningen Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)  har nettopp hatt en samling med skjøtsel av bed i en 1800-talls hage som hovedtema. For å få et mest mulig helhetlig bilde, presenteres studentene for flere hageanlegg innenfor samme periode. Nå kan du få litt innsikt i hva en samlingsuke for disse studentene kan inneholde.
Marit Silsand, a student at Experimental expressions with plant materials, opened an exhibition in Tønsberg town in connection to the 1150 years jubilee of the city
Ingunn Johanne Hansens vevde bjørkeskulpturer var utstilt på Norsk skogmuseum på Elverum sommeren 2021.
Er du en av dem som elsker å besøke historiske parkanlegg når du er på ferie i inn- eller utland? Har du tenkt på hva slags gartnerkompetanse som skal til for å bevare anleggene slik?
Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg (HG) har høsten 2020 hatt som hovedoppgave å lage en restaureringsplan for eiendommen Jorderik på Lillehammer.
Lino Petersson got an invitation from the commune of Malmø city to make sculptures of the rubbish that they took up from the channels.
Et tidligere årlig arrangement er på plass igjen etter noen års pause. I år var tema: Land-art under overskriften Biodiversitet.
På Norges grønne fagskole – Vea er vi opptatt av fremtidsretta faglig utvikling. Ved hjelp av DIKU-midler utvikles nå en VR-applikasjon for blant annet blomsterdekoratører. Den virtuelle øvingsarenaen er Ringsaker kirke, hvor studentene på Botanisk design og ledelse kan øve på dekorering av rom. 
«Vil du være lykkelig en dag, så drikk deg full. Vil du være lykkelig et år, så gift deg. Vil du være lykkelig resten av ditt liv, så få deg en hage», sier ett kinesisk ordtak.  
Den grønne delen av anleggsgartnerfaget blir stadig viktigere. Politikere og andre er opptatt av å snu utviklingen i retning grønne verdier og vegetasjon.
Norges grønne fagskole – Vea har en historisk samling av stauder. Staudene i samlingen er hovedsakelig gitt fra hager i Ringsaker, men også hentet fra andre samlinger på Østlandet.
I 2020 ble fagstudiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, lansert. Nå er de første studentene snart klare for eksamen. Hvorfor, og hva har de lært?
Høsten 2020 startet Norges grønne fagskole – Vea fagskoleutdanningen Hageplanlegging, med studiested Mære i Trøndelag. Nytt kull starter høsten 2022.
Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg innblikk i noen av de temaene du som student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil lære noe om.
Her ser du de første bildene fra Veas VR-applikasjon for hageplanleggere. Vi har begynt testingen og er veldig begeistra! Begeistra for hva VR gjør med den digitale utviklingen innen hageplanlegging og overbevist om at dette er noe for fremtiden. Og, som student hos oss vil du ta del i denne utviklingen.
Stadig større overvannsmengder gir ett voldsomt behov for oppgradering av gamle rør og installasjoner. Er du klar?
Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen, ble godkjent av NOKUT i juni 2021. Begge utdanninger starter opp høsten 2021.
Blomsterbransjen blir stadig utfordret av andre markedsaktører og bør hele tiden se etter nye måter å ta i bruk håndverket på. Faglærer Siv Engen Heimdahl underviser på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) og er glødende opptatt av å gi bransjen vitamininnsprøyting ved å utfordre blomsterdekoratører til å tenke nytt i yrket. 
Er du i tvil om hvilke bransje og yrke du skal satse på i fremtiden? Da kan jeg fortelle deg litt om mine erfaringer, og framtidsutsiktene for deg som vurderer å tilegne deg grøntfaglig kompetanse.
Vi har møtt Anders Garnes, daglig leder for Wikholm AS, for å høre hva de mener om kompetanse i anleggsgartnerbransjen.
Norges grønne fagskole – Vea jobber med utvikling av to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen.
Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg et innblikk i hvordan det er å være student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.
Ønsker du å forberede deg for et yrkesliv som i høyere grad vil ha fokus på bærekraftig utvikling og sosial innovasjon, – eller er du bare interessert i disse temaene, da kan Norges grønne fagskole – Vea være stedet for deg.
Ta fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea og få antikvarisk gartnerkompetanse
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs er et av fagbrevene som du finner her.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er fagbrev Anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse.
The students at «Experimental expressions with plant materials» had a very interesting garthering at Vea in week 48
Tenk deg et rom fylt av duggfriske, grønne og vakre planter. Et rom hvor plantene renser luften og demper støy. Et rom som bringer med seg følelsen av natur, friskhet og renhet. Med et mangfold av planter som en naturlig del av interiøret, hvor de vokser, trives og utvikler seg. På Norges grønne fagskole – Vea utvikles nå fagskoleutdanningen Grønt levende interiør. Utdanningen gir kompetanse på å designe, prosjektere, selge inn og skjøtte slike grønne levende interiører.
Hva gjør man med blomstene, når konferansen er digital?
Ingrid Marie Aarre er student på fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Hun mener flere burde øke kompetansen sin, ved å velge fagskoleutdanning.
Birgitte Norheim og Karl Eirik Nilsen fikk toppkarakterer, og deler et stipend fra Gjensidige knyttet til disponering av overvann.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå et nytt, fleksibelt og nettbasert fagskolekurs for blomsterdekoratører ut 2020. Dette er en unik mulighet for deg til å «smake» på hvordan det er å være student på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL), og det er helt gratis!