Realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning 

Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Da har du mulighet til å bli realkompetansevurdert.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller oppnådd på annen måte.

Hvem kan bli realkompetansevurdert?

Alle som skal søke om opptak til en av våre fagskoleutdanninger, kan be om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse vurderes opp mot opptakskrav

Realkompetansen blir vurdert opp mot det som er opptakskravet til den utdanningen du skal søke på. Relevant praksis må være relevant i forhold til det som er opptakskravet. Det betyr at dersom du ønsker å bli realkompetansevurdert til flere studietilbud, må det gjøres en realkompetansevurdering for hvert tilbud, dersom de har ulike opptakskrav.

Hva er en praksisfortelling?

En praksisfortelling beskriver hvordan en søker har tilegnet seg de ulike mål i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer formell kompetansetilegnelse som beskrives, må dokumenteres i form av attester, bekreftelser, vitnemål, sertifikater eller lignende.
Praksisfortellingen vurderes av fagskolen. Dersom praksisfortellingen ikke avdekker nok informasjon, kan det være aktuelt å gjennomføre en samtale med søker (realkompetanseintervju) eller at fagskolen legger opp til en teoretisk prøve.

Dette må du som søker gjøre:

  • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
  • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.
  • Benytt vedlagte skjema for «Praksisfortelling». Her skal du skrive en praksisfortelling som beskriver hvordan du har tilegnet deg og oppnådd de ulike målene i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer formell kompetansetilegnelse som beskrives, må dokumenteres i form av attester, vitnemål, sertifikater eller lignende. En attest må være attestert av 3.person.
  • Dersom du har behov for veiledning om hvordan du skal skrive en praksisfortelling, kan du ta kontakt med oss på opptak@vea-fs.no
  • Når praksisfortellingen er ferdig, laster du opp den sammen med annen dokumentasjon, når du søker om opptak i Samordna opptak. Dersom du søker flere utdanninger som har ulikt opptakskrav, må du legge ved en praksisfortelling for hvert studietilbud du søker til.

Dette gjør fagskolen

  • Fagskolen veileder deg dersom du har behov for det
  • Fagskolen vurderer praksisfortellingen.
  • Fagskolen vil informere søker om vedtak etter realkompetansevurderingen.

Hva er realkompetanseintervju?

Med utgangspunkt i mottatt praksisfortelling og dokumentasjon, kan det være behov for å gjennomføre et intervju med søker for å avklare om søker er kvalifisert for opptak. Resultatet fra intervjuet synliggjøres i realkompetansevurderingsdokumentet som utarbeides av fagskolen.

Teoretisk prøve

I tilfeller der opptakskravet er fagbrev, kan det, dersom praksisfortelling og eventuelt intervju ikke er avklarende nok, gjennomføres en teoretisk prøve for å avdekke ytterligere kvalifikasjoner. Det oppnevnes fagpersoner som vurderer prøven. Denne skriftlige dokumentasjonen legges ved begrunnelsen for vedtaket.

Fagskoleutdanninger på Vea

Klikk på det studietilbudet du skal søke til, for å finne den læreplanen din realkompetanse skal vurderes opp mot:

Kontakt oss

Bilde fra Vea tatt av Mona Barthel Sveen
Mona Barthel Sveen

Aktuelle dokumenter