Hageplantenes historie

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker å øke din kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen, lærer du om den fascinerende historien til våre hageplanter: når ble de introdusert til landet og hvordan har de blitt brukt opp gjennom historien?
Om studiet

Vi vil utforske emner som dyrking, formering, stiluttrykk, eldre hagelitteratur, relevant lovgivning og forskrifter, samt endringer i kulturlandskapet gjennom tidene. Denne utdanningen vil ta deg med på en spennende reise som få kjenner til. Oppstart er uke 4, 2024.

I løpet av utdanningen vil det også være en studietur til Trondheim og omegn, der vi vil utforske historiske hager nærmere.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Hageplantenes historie, er et selvstendig studium, og kan også tas som en del av Historiske gartnerfag (60 studiepoeng).

Faglig innhold, temaer:

 • Botanikk
 • Lover og forskrifter innen hagebruk
 • Økologi og landskap
 • Innsamling, oppformering og innkjøp av planter
 • Restaurering av vegetasjonselement
Målet med studiet

Målet med Hageplantenes historie er å gi studentene kunnskap om en viktig del av Norges kulturhistorie. Den vil gi gartnere, forvaltning, eiere og andre med grøntfaglig interesse nyttige verktøy når historiske grøntanlegg skal restaureres, gjenskapes eller skjøttes. Videre sikter studiet mot å øke anerkjennelsen til våre historiske grøntanlegg og vise at slike anlegg trenger spesialkompetansen som dette studiet bidrar med.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Hageplantenes  historie har 7 fysiske samlinger à 1-2 dager på Vea (onsdag og torsdag)  og 6 en-dagers asynkrone nettsamlinger (asynkront innebærer at du studerer når det passer deg). Det er lagt opp til at Hageplantenes historie kan tas parallelt med utdanningen Hagekunstens historie, også 10 studiepoeng, med samling de samme ukene. Oppstart i uke 4, 2024.

Undervisningen er fordelt mellom samlinger på Vea og asynkrone nettsamlinger.
Dette er, for vår-semesteret, med følgende samlinger på Vea:

 • Uke 4 | 24. – 25. januar
 • Uke 7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 6. – 7. mars
 • Uke 13 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 15 | 10. -11. april
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 8. mai

Utdanningen fortsetter med følgende undervisningsdager, for høst-semesteret:

 • Uke 34 | 20. – 22. august Ekskursjon til Trondheim
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 39 | 24. – 25. september, samling på Vea
 • Uke 42 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 44 | 1. november, samling på Vea
 • Uke 46 | 1 dag asynkron nettsamling
Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Fagbrev Landbruk (prøveordning)
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Vg3 Skogfaget
 • Vg3 Generell studiekompetanse

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dersom det er ledige studieplasser etter opptak, har vi mulighet til å tilby Hageplantenes historie som kurs, for de som ikke oppfyller opptakskravet.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Veas lokale søknadsskjema  innen 15.desember 2023.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ingeborg Sørheim

Hageplantenes historie

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 10 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: 5000,-
Søknadsfrist: 15.desember 2023
Studiestart: 24.januar 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg