Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg 

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel av hager og uteanlegg.

Beskrivelse:

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager.

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av to moduler; Hageplanlegging og Skjøtsel og drift av uteområder. Disse kan stå selvstendig, men også kombineres med den tredje modulen Bedriftsledelse som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta disse to modulene, eller alle over to eller tre år.

Moduler:

  • Skjøtsel og drift av uteområder
  • Hageplanlegging

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng
  • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Samlingsuker skoleåret 2022/23:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022: 34, 39, 43, 47, 3, 7, 11 og 15. Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Med denne utdannelsen kan du jobbe med planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

For detaljer om studiet les:  Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: