Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Fagskoleutdanningen Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Om studiet

Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel i offentlige og private park- og grøntanlegg.

Oppbygging av studiet

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av to moduler; Hageplanlegging og Skjøtsel og drift av uteområder. Disse kan stå selvstendig, men også kombineres med den tredje modulen Bedriftsledelse som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.

Moduler:

 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Hageplanlegging

Faglig innhold, emner:

Modul: Hageplanlegging

 • Formgivning av uterom: 20 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng
 • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng

Modul: Skjøtsel og drift av uteområder

 • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
 • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng
 • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng
Målet med studiet

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Hageplanlegging har åtte fysiske samlinger à 3 dager på Vea (Onsdag, torsdag og fredag). Skjøtsel og drift av uteområder har seks fysiske samlinger på Vea (Onsdag, torsdag og fredag).

Samlingsuker skoleåret 2023/2024:

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 34, 39, 43, 47, 3, 7, 11 og 15

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Planlegging og skjøtsel
Landscaping combinations of plants, pebbles and paving

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 60 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to år
Studieavgift: Kr 15 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 23.august 2023

Relaterte innlegg