Skjøtsel og drift av uteområder 

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt det å ta vare på biologisk mangfold.

Beskrivelse: 

Dette studiet er for deg som ønsker kompetanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift av uteområder. Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan man best kan planlegge, skjøtte og drifte et grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse uteområder, er dette en nødvendig kompetanse for å holde grøntanleggene fine år etter år.

Oppbygging av studiet:

Skjøtsel og drift av uteområder er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.

Faglig innhold:

  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng

Tittel: 

Skjøtsel og drift av uteområder gir ingen selvstendig tittel. Men kan kombineres med modulen Hageplanlegging, som til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg. Dersom du legger til Bedriftsledelse vil du bli Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Samlingsuker skoleåret 2022/23:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022: 34, 39, 43, 47, 3, 7, 11 og 15. Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Med denne utdannelsen kan du jobbe med planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

For detaljer om studiet les: Skjøtsel og drift av uteområder, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: