Skjøtsel og drift av uteområder

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Om studiet

Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt det å ta vare på biologisk mangfold. Dette studiet er for deg som ønsker kompetanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift av uteområder. Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan man best kan planlegge, skjøtte og drifte et grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse uteområder, er dette en nødvendig kompetanse for å holde grøntanleggene fine år etter år.

Oppbygging av studiet

Skjøtsel og drift av uteområder er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.

Faglig innhold:

  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng
Målet med studiet

Med denne utdanningen får du kompetanse innen planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Det vil være åtte fysiske samlinger á tre dager (Onsdag- fredag) som holdes på Vea.

Samlingsuker skoleåret 2023/24:

Det er foreløpig ikke fastsatt samlinger for studieåret 2023/2024.

Opptakskrav
  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Gartner
  • Vg3 Gartnernæring eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

 

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak. i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Skjøtsel og drift av uteområder
Skjøtsel og drift av uteområder

Skjøtsel og drift av uteområder

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Studieavgift: Kr 7 500,-
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024

Relaterte innlegg