Kompetanseheving innen planter og interiør på Vea

Fra høsten 2022 tilbyr vi fagskoleutdanningene «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv» og «Planteinstallasjoner i innerom».  Frem til neste års studiestart, vil vi gi deg en smakebit på disse utdanningene, og tilbyr kurs innen flere av temaene fra studieplanene. Følg med på Veas hjemmeside og kurskalenderen for mer informasjon om disse kursene.

 …

Nye fagskoleutdanninger på Vea fra høsten 2021

På Vea er det avdelingsleder for fagskoleutdanning, Anne Hagen Bakken, og utviklingsansvarlig, Anne Stine Solberg, som jobber mest med utvikling av studietilbud. I tillegg har de med seg faglærere fra Vea eller eksterne fagpersoner i arbeidet med å lage gode utdanningstilbud for fremtidens kompetansebehov. Norge vil trenge opp mot 100 000 flere fagarbeidere innen 2030, og fagskolene vil bidra til at disse også kan få høyere yrkesfaglig utdanning.

Her kan du lese om de helt nye fagskoleutdanningene som tilbys på Vea med studiestart høsten 2021.…