Studietilbud 2023/2024

Fagskoleutdanning

Disse fagskoleutdanningene tilbys for studiestart høsten 2023:

Søknad sendes via Samordna opptak som åpner 1.februar 2023. Søknadsfrist til alle fagskoleutdanninger er 15.april 2023.

Søkere får svar på søknaden 25.mai.

For deg som skal søke om opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea

Generelt om gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea

Begge utdanningene er på videregående nivå, spesielt tilpasset voksne som har tatt videregående utdanning tidligere. Du vil ha status som privatist i denne utdanningen. Rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp på en videregående skole.

Opptakskrav 

For opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Rangering

  • Søkere som oppfyller det formelle opptakskravet blir innstilt etter gjennomsnittskarakter for de nevnte fellesfagene på videregående.

Lær å etablere regnbed som virker 

Regnbed

Regnbed har kommet inn som et viktig tiltak for å disponere overvannsutfordringer. Og akkurat overvannstiltak er det viktig for en anleggsgartner å skaffe seg kunnskap om, mener Magnus Nyheim som er kursholder og faglærer ved  Norges grønne fagskole – Vea. Vi har også fått med oss kurs og foredragsholder Bent Braskerud som er overingeniør i Oslo kommune og brennende opptatt av overvannsløsninger. 

Regnbed må planlegges, etableres og skjøttes riktig for at det skal fungere etter intensjonen.  Og anleggsgartnere kan fint bygge regnbed uten hjelp av VA og LARK i mindre private prosjekter.

Slik søker du til blomsterdekoratørutdanning på Vea

Generelt om blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea

Blomsterdekoratørutdanningen er på videregående nivå, spesielt tilpasset voksne som har tatt videregående utdanning tidligere. Du vil ha status som privatist i denne utdanningen. Rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp på en videregående skole. Alle faktaopplysninger om utdanningen finner du her: Blomsterdekoratørutdanning for voksne

Opptakskrav 

For opptak til blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Rangering

  • Søkere som oppfyller det formelle opptakskravet blir innstilt etter gjennomsnittskarakter for de nevnte fellesfagene på videregående.

Historiske gartnerfag i vellykket EU-prosjekt!

Ett år inn i prosjektet har i underkant av 1100 gartnere fra hele Europa deltatt på fire webinar og over 50 deltok på de tre praktiske workshopene som ble gjennomført i Norge, Sverige og i Storbritannia. Prosjektets hjemmeside er et annet bevis på at prosjektet har fått en bra start, med informasjon om prosjektet og partnerne, oversikt over alle aktiviteter og alle bidragsytere på både webinarene og workshopene. Der kan alle interesserte også finne video-dokumentasjonen fra både webinarene og workshopene som åpne ressurser under Results.…

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.…

Slik blir du gartner

Historikk

Tidligere bestod gartnerutdanningen av Vg1 Naturbruk + Vg2 Landbruk og gartnernæring + Vg3 Gartnernæring, og gav yrkeskompetanse.

Ny ordning for gartnerutdanning

For å øke rekrutteringen ønsket gartnernæringen, med Norsk gartnerforbund som pådriver, at også gartnerfaget skulle bli en fagutdanning med fagbrev. Dette ble støttet av Utdanningsdirektoratet og godkjent av Kunnskapsdepartementet. Med fagfornyelsen som ble innført i 2020, ble det tatt i bruk nye læreplaner for gartnerutdanningen og den nye ordningen ble innført. Det betyr at gartnerutdanningen i dag, er et lærlingeløp med fagbrev, det vi kaller et 2+2-løp (to år i skole og to år i bedrift som lærling).…

Slik blir du blomsterdekoratør

Historikk

Tidligere bestod blomsterdekoratørutdanningen av Vg1 Design og håndverk + Vg2 Blomsterdekoratør + to år i bedrift som lærling, før man kunne ta fagbrev som blomsterdekoratør.

Nytt Vg1 for blomsterdekoratørutdanning

Med fagfornyelsen som ble innført i 2020, ble det et nytt Vg1 som heter «Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign». Deretter går man Vg2 Blomsterdekoratør + to år i bedrift som lærling, før man tar fagbrev i blomsterdekoratørfaget.

Blomsterdekoratørutdanningen er et lærlingeløp med fagbrev, det vi kaller et 2+2-løp (to år i skole og to år i bedrift som lærling).…

Gratis kompetanseheving innen ADK1

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i rørlegger- eller anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter.

Målgruppe

Ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.…

Besøk i Het Loo slottshage

Bakgrunnen for vårt besøk var at Het Loo er partner i Veas internasjonale prosjekt, Craft Skills for Garden Conservation (CSGC), og nå hadde vi en mulighet til å bli kjent med dem – og med hagen.  Hagekonservator Renske Ek og sjefsgartner Willem Zieleman spiste lunsj med oss i museumskafeen før Willem tok oss med på en hagevandring.

I likhet med så mange av de grandiose europeiske hagene ble også Het Loo lagt om til en landskapspark på 1700-tallet, og gjennomgikk flere endringer også etter dette.…