Utvikling av fagskolestudier

Nye fagskoleutdanninger på Vea fra høsten 2021 

Norges grønne fagskole – Vea jobber hele tiden med kvalitetsutvikling innen fagskoleutdanning. Det er viktig at fagskolen har oppdaterte utdanningstilbud som gir den kompetansen arbeidslivet etterspør.

På Vea er det avdelingsleder for fagskoleutdanning, Anne Hagen Bakken, og utviklingsansvarlig, Anne Stine Solberg, som jobber mest med utvikling av studietilbud. I tillegg har de med seg faglærere fra Vea eller eksterne fagpersoner i arbeidet med å lage gode utdanningstilbud for fremtidens kompetansebehov. Norge vil trenge opp mot 100 000 flere fagarbeidere innen 2030, og fagskolene vil bidra til at disse også kan få høyere yrkesfaglig utdanning.

Her kan du lese om de helt nye fagskoleutdanningene som tilbys på Vea med studiestart høsten 2021. I tillegg er fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker revidert og utvidet til 120 studiepoeng.

 

Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv

Dette er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å jobbe innen interiørbransjen.

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, redesign, materiallære, visuell kommunikasjon, farge og form. Du blir kompetent til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil få kompetanse innen blant annet kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift.

Studiet vil gi deg innsikt i klimasmarte produkter og hvordan man setter søkelys på menneskene man jobber for.  Du får også god innsikt i hvordan man skaper trivsel i innemiljøet. Som utdannet Interiørrådgiver vil du være fremtidsrettet og kan bistå bedrifter med å fremstå som miljøbevisste i måten de kommuniserer med kundene gjennom valg av interiør.

Les mer om utdanningen her: Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk

Studiet er godkjent og hadde planlagt oppstart fra høsten 2021, men studiestart er utsatt. Det betyr at du ikke vil finne dette studietilbudet i Samordna opptak.

Grøntanleggslære med LOD

Grøntanleggslære med LOD  tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som omhandler å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er en annen viktig aspekt som behandles. Etter endt studium vil du ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg, og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder.

Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om blå-grønne løsninger i grøntanlegg.

Les mer om utdanningen her: Grøntanleggslære med LOD

Grønt, levende interiør

Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom er en grøntfaglig og kreativ utdanning, hvor emnene planteforståelse og praktisk bruk av interiørplanter er de viktigste. Kreativitet og konseptutvikling er det nest største emnet, med utvikling av bærekraftige plante-konsepter tilpasset kundens behov og rommets muligheter. I tillegg er det lagt inn læringsutbytte på vekstmedier og vekst-systemer, bærekraft, økonomistyring, standarder, forskrifter,  prosjektledelse, markedsføring, innsalg m.m.

Les mer om utdanningen her: Planteinstallasjoner i innerom

Studiet er godkjent og hadde planlagt oppstart fra høsten 2021, men studiestart er utsatt. Det betyr at du ikke vil finne dette studietilbudet i Samordna opptak.

Anleggsgartnertekniker

I 2010 utviklet Vea den første fagskoleutdanningen for anleggsgartnere. I 2020 ble studiet på nytt revidert og utvidet til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som teknisk fagskole for de andre fagområdene innenfor bygg- og anleggsfag. Studiet ble også omgjort til nettbasert studium med samlinger for å øke fleksibiliteten for studentene.

Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre at studiet har den nødvendige yrkesrelevans og bransjeforankring. Innholdet i emnene på studiet tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget og gir rom for spesialisering og fordypning igjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene.

I fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang, på lik linje med hvordan bygg- og anleggsbransjen stilles ovenfor stadig strengere miljøkrav og fokus på bærekraft. Fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de kravene bransjen møter stadig oftere. I tillegg handler det om å bygge og vedlikeholde anlegg på en fagmessig måte slik at de får lang levetid og samtidig er utformet slik at de kommer samfunnet mest mulig til gode. Også digitalisering og effektivisering er viktige skritt på veien mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje.

Les mer om utdanningen her: Anleggsgartnertekniker

Søk om opptak til fagskoleutdanning

Søknadsfrist til alle fagskoleutdanninger er 15.april. Du søker via Samordna opptak som åpner for innsøking fra 1.februar 2021.

Kontakt oss

Utvikling av fagskolestudier
Anne Stine Solberg og Anne Hagen Bakken jobber med utvikling av fagskolestudier