Kompetanseheving innen planter og interiør på Vea

Den planlagte oppstarten av Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv og Planteinstallasjoner i innerom høsten 2021 er dessverre utsatt. For å tilby en smakebit på disse utdanningene, utvikles det nå kurs innen flere av temaene fra studieplanene. Følg med på Veas hjemmeside og kurskalenderen for mer informasjon om disse kursene utover våren.

 …

Nytt høyere yrkesfaglig studium innen Interiør i Moelv

Norges grønne fagskole – Vea har våren 2020 videreutviklet studieplanen fra Norges Interiørfagskole på Gjøvik, siden de har valgt å legge ned virksomheten. Studieplanen har vært gjennom en omfattende revidering i regi av Vea, og resultert i studiet Interiør- med fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv.

Fagskolestudiet gir blant annet kompetanse innen redesign, gjenbruk, farge- og materialbruk. Det planlegges oppstart av Fagskoleutdanningen Interiør høsten 2021 og studiet gjennomføres nettbasert med samlinger over to år med studiested Vea i Moelv.…