Historiske gartnerfag i vellykket EU-prosjekt!

Ett år inn i prosjektet har i underkant av 1100 gartnere fra hele Europa deltatt på fire webinar og over 50 deltok på de tre praktiske workshopene som ble gjennomført i Norge, Sverige og i Storbritannia. Prosjektets hjemmeside er et annet bevis på at prosjektet har fått en bra start, med informasjon om prosjektet og partnerne, oversikt over alle aktiviteter og alle bidragsytere på både webinarene og workshopene. Der kan alle interesserte også finne video-dokumentasjonen fra både webinarene og workshopene som åpne ressurser under Results.…

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.…

Besøk i Het Loo slottshage

Bakgrunnen for vårt besøk var at Het Loo er partner i Veas internasjonale prosjekt, Craft Skills for Garden Conservation (CSGC), og nå hadde vi en mulighet til å bli kjent med dem – og med hagen.  Hagekonservator Renske Ek og sjefsgartner Willem Zieleman spiste lunsj med oss i museumskafeen før Willem tok oss med på en hagevandring.

I likhet med så mange av de grandiose europeiske hagene ble også Het Loo lagt om til en landskapspark på 1700-tallet, og gjennomgikk flere endringer også etter dette.…

En «blågrønn» anleggsgartner sine inntrykk fra Nederland og Floriaden

Som en «blågrønn» anleggsgartner, var det ikke vanskelig å glede seg til personalturen for de ansatte ved Norges grønne fagskole – Vea. Jeg er normalt sett ikke den som hverken planlegger eller leser meg særlig opp på ulike reisemål når jeg skal på tur, men heldigvis gjorde jeg det i forbindelse med denne turen.

I programmet for Floriaden var det et hav av spennende muligheter og fokusområder, men beleilig nok fantes det et område der som het «Green Island». Her fant jeg i grunn alle mine interesser samlet på ett sted: Trær og grønne lommer i urbane områder, fokus på sirkulærdisponering av vann og ressurser, samt utdanning og formidling av grønn kunnskap.…

Formalisering av utdanning i maskinentreprenørfaget

Norges grønne fagskole – Vea (Vea) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen Anleggsledelse, Prosjektledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, med omfang på opptil 90 studiepoeng. Dersom du tidligere har tatt kurs gjennom MEF, har du mulighet til å delta på et eget opplegg for å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea. Skoleåret 2023/2024 er siste året med eget opplegg for dette. Personer som etter 2024 ønsker formalisering av disse utdanningene, vil fortsatt kunne søke fritak fra alle emner i utdanningen, med unntak av ett emne, slik som nå.…

Hvordan kan jeg eksperimentere for å bevisstgjøre skogens muligheter og verdi?

Birgit Giskås driver egen gård i Øvre Ogndal med skog og utmark. En gård med bosetting tilbake til folkevandringstida. Gården har 3 gravrøyser og utsikt til det gamle kongesetet Egge og den langstrakte Follaheia.  Hovedinntekta i dag er produksjon av juletre, noe hun er født inn i. Birgit ønsket å bruke egen skog og utmark til mer enn juletrær, kubikk og byggematerialer.

Som skogeier og juletreprodusent synes hun det er trist med alle materialer og trær som ikke blir verdsatt, det vil si ikke blir til juletrær; alle granene som vokser i skyggen av andre graner, som blir litt skjeve og rare, elg-skitten som blir liggende på bakken (vel og bra som gjødsel) men, og skogskjegget som er mat for de som rekker opp, men som ikke regnes med i det økonomiske regnskapet.…

Fagtur til Nederland og Floriaden

Floriaden er en utstilling som realiseres en gang hvert tiende år. Det bygger på en langsiktig stedsutvikling hvor bygninger, utearealer, infrastruktur med mere ikke forsvinner når messa er over, men lever videre, bygges videre på. Som eksempel kan nevnes et demensboende som allerede nå var i drift og lokalisert veldig sentralt – men likevel passe skjermet, midt i de sentrale strøkene hvor der passerer folk, er aktivitet.

Flere andre eksempler på bærekraftige løsninger kunne vi besøke på området Green Island. Treeport Zunderts hadde som tema « Jorden som løsning» hvor jordvarme som vanligvis lagres i rør under bakken kunne synliggjøres.…

Med fagskolestudentene til Liguria

Soft land art er et viktig tema i tida, både knyttet til det å skape opplevelser, overraskelser i naturen og i et miljøperspektiv. Det brukes i offentlig skole både blant barn og voksne, og er med på å gi en bedre forståelse av naturen og respekt for den.

I sammenheng med studiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer, er det en selvfølge at vi også jobber med dette. Turen til Liguria har søkelys på å bli kjent med ulike biotoper og jobbe med ulike materialer på de ulike plassene.…

Jeg anbefaler studiet til alle som har interesse av å snu opp ned på alt og virkelig eksperimentere med plantematerialer.

  • Navn: Marit Silsand
  • Klasse: Experimental expressions with plant materials
  • Alder: 41
  • Kommer fra: Tjøme
  • Bakgrunn: Kunstner, utdannet fra Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam, San Fransisco Art Institute og Fatamorgana Danmarks Fotografiske Billedkunstskole i København. Hun har siden 2011 bodd på Tøyen i Oslo og har atelier på Bjørka – verksted for kamerabasert kunst på Grønland. Jobber hovedsakelig med fotografi.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials»?

Jeg har de seneste årene ønsket å utfordre dimensjonene i arbeidene mine og kombinere flere medier.…

Jobber du innen anlegg og ønsker å utvide ditt godkjenningsområde innen Sentral godkjenning?

1.oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole -Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet der vi ønsket deres vurdering av utdanningen Ledelse i maskinentreprenørfaget opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund) ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket DiBK sin vurdering av.

I svar til Vea 30.mai 2022 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Ledelse i maskinentreprenørfaget er tilstrekkelig relevant for og de skriver:

«Vår vurdering av Ledelse i maskinentreprenørfaget baserer seg på hvilket fagbrev som ligger i bunn for utdanningen.