Nytt høyere yrkesfaglig studium innen Interiør i Moelv 

Vi tilbyr fagskoleutdanningen Interiørmed fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv fra høsten 2022.

Norges grønne fagskole – Vea har våren 2020 videreutviklet studieplanen fra Norges Interiørfagskole på Gjøvik, siden de har valgt å legge ned virksomheten. Studieplanen har vært gjennom en omfattende revidering i regi av Vea, og resultert i studiet Interiør- med fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv.

Fagskolestudiet gir blant annet kompetanse innen redesign, gjenbruk, farge- og materialbruk. Det planlegges oppstart av Fagskoleutdanningen Interiør høsten 2022 og studiet gjennomføres nettbasert med samlinger over to år med studiested Vea i Moelv.

Interiørbransjen i vekst

Interiørbransjen har de siste årene hatt en jevn vekst ved at flere benytter seg av fagkompetanse til innredning og fargesetting av bolighus, leiligheter, offentlige bygg og bedriftseiendommer. I november 2019 skriver Byggmesteren at nordmenn hvert år bruker 94 milliarder kroner på oppussing av hus og hytter og at bedrifter som har økt kompetanse på bevaring og rehabilitering vil ha store muligheter for jobb i dette enorme markedet.

Innhold i studiet

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, materiallære, visuell kommunikasjon, farge, form og du blir kompetent til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil få kompetanse innen blant annet kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift. Studiet er på 120 studiepoeng.

Utvikling av studieplan

I tillegg til faglærere ved Vea; Ingeborg Sørheim, Odd Hugo Gauslaa, Siv Engen Heimdal, Sonja Lønnum og Aina Østby, er det Hege Wølner som i stor grad har bidratt i revideringen av studieplanen. Wølner eier Inspirasjonshuset i Brumunddal og har nærmere 30 års erfaring fra interiør- og fargerådgivning. Hun er blant annet opptatt av bærekraftig interiørdesign og bruk av farger i sitt arbeid. Interiørarkitekt Beate Nilsen ved Hamar katedralskole har også bidratt i revideringen av studieplanen. Avdelingsleder for fagskoleutdanning ved Vea, Anne Hagen Bakken har vært prosjektleder.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Innlandet

Det tilbys høyere yrkesfaglig utdanning innen interiør i Oslo, Bergen og Trondheim. Med utdanningstilbud innen interiør i Moelv, håper Vea å bli foretrukket leverandør av slik utdanning for Innlandet, men også for andre i Norge som ønsker en bærekraftig vinkling på interiørfaget.

Det blir mulighet for innsøking til studiet gjennom Samordna opptak fra 1.februar 2022 og søknadsfristen er 15.april 2022. Studiestart august 2022.

Tekst: Anne Hagen Bakken
Foto: Dorte Finstad/Grethe Bøhn Busterud

Odd Hugo Gauslaa, Siv Engen Heimdahl, Ingeborg Sørheim, Sonja Lønnum og Anne Hagen Bakken er de fagpersonene fra Vea som har jobbet med utviklingen av studieplanen for fagskoleutdanningen Interiør. Foto: Dorte Finstad
Hege Wølner har deltatt i utviklingen av studieplanen for fagskoleutdanningen Interiør. Foto: Grethe Bøhn Busterud

Kontakt oss

Odd Hugo Gauslaa, Siv Engen Heimdahl, Ingeborg Sørheim, Sonja Lønnum og Anne Hagen Bakken er de fagpersonene fra Vea som har jobbet med utviklingen av studieplanen for fagskoleutdanningen Interiør. Foto: Dorte Finstad
Dorte Finstad

Les om utdanningen her