Kompetanseheving innen planter og interiør på Vea

Fra høsten 2022 tilbyr vi fagskoleutdanningene «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv» og «Planteinstallasjoner i innerom».  Frem til neste års studiestart, vil vi gi deg en smakebit på disse utdanningene, og tilbyr kurs innen flere av temaene fra studieplanene. Følg med på Veas hjemmeside og kurskalenderen for mer informasjon om disse kursene.

 …

Nytt høyere yrkesfaglig studium innen Interiør i Moelv

Norges grønne fagskole – Vea har våren 2020 videreutviklet studieplanen fra Norges Interiørfagskole på Gjøvik, siden de har valgt å legge ned virksomheten. Studieplanen har vært gjennom en omfattende revidering i regi av Vea, og resultert i studiet Interiør- med fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv.

Fagskolestudiet gir blant annet kompetanse innen redesign, gjenbruk, farge- og materialbruk. Det planlegges oppstart av Fagskoleutdanningen Interiør høsten 2022 og studiet gjennomføres nettbasert med samlinger over to år med studiested Vea i Moelv.…

Vea har ledig inntil 100 % undervisningsstilling innen Interiør fra 1.august 2022

Med fagområdeakkreditering innen Grønne design- og miljøfag, er Vea en høyaktuell fagskole som samarbeider tett med relevante fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Studieporteføljen har økt markant de siste årene i takt med fagmiljøenes kompetansebehov. Den består nå av 18 fagskolestudier, hvor to av de nyeste er interiørfaglige: Ett rendyrket interiørstudium og ett studium innen planteinstallasjoner i innerom. Vea er i stadig utvikling, med flere pågående utviklingsarbeider og internasjonale prosjekter.

I den forbindelse søker vi deg som vil undervise og ta ansvar for utdanningstilbudet.…