Vea har fokus på klima og miljø

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. Folkehelse, grønne rekreasjonsarealer i bysentra og tettbygde strøk samt overvannsproblematikk, nevnes ofte i forbindelse med bærekraftbegrepet og i de 17 bærekraftsmålene utarbeidet av FN.

Vea er en miljøsertifisert bedrift og gjennom dette bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål

For å bli miljøsertifisert må man bl.a. tilfredsstille følgende krav:

  • Skolen skal være godkjent iht. Forskrift om miljørettet helsevern.
  • Elever og studenter skal engasjeres og delta aktivt i planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved skolen
  • Skolen skal legge inn tema miljø i undervisning og i studieplaner
  • Førstehjelpskurs for de ansatte skal gjennomføres for å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs
  • Minst 15 % av matserveringen skal være økologisk/Debio-godkjent
  • Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen
  • Skolen skal legge til rette for sykkelparkering

Lokalt på Vea har vi satt oss noen mål og vi er stolte over å ha oppnådd følgende:

  • Vea har halvert papirforbruket fra 2017 – 2018.