Prosjektledelse _ Vea

Vil du være med å lære opp morgendagens anleggsentreprenører? 

Vea har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling fra 01.01.2025.

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig utdanninger som tilbys nettbasert med samlinger, og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene.  Vea er i god utvikling og vekst. Skolens faglærere er bosatt fra Trøndelag i nord til Oslo i sør, mens hovedcampus ligger i Moelv i Innlandet.

Vi søker deg som har erfaring fra anleggsbransjen. Våre engasjerte studenter jobber primært hos maskinentreprenører eller tilsvarende bedrifter. Undervisningen gjennomføres nettbasert med samlinger.  Andre oppgaver enn undervisning kan tillegges stillingen. 

Vi søker deg som kjenner deg igjen i flere av punktene under:

 • Har erfaring fra arbeid relatert til faglig ledelse, prosjektledelse og/eller bedriftsledelse innen anlegg
 • Har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • Vil bidra til å utvikle utdanningstilbudene innenfor de aktuelle fagområdene
 • Behersker digitale verktøy i undervisningen
 • Er opptatt av miljø og bærekraft i arbeidet
 • Evner å holde deg faglig oppdatert
 • Er god på samhandling
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra fagskole-/høgskole-/universitet
 • Relevant praktisk erfaring fra anleggsbransjen
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig, men kreves ikke for å søke stillingen

Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Det legges opp til noe kompetanseoverføring fra lærer som innehar stillingen.

 

Vea tilbyr:

 • Frihet under ansvar med kontor på Moelv og mulighet for hjemmekontor
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale
 • Samarbeid med kunnskapsrike kollegaer og et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

 

 

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle interesserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Ansettelse gjennomføres etter de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

 

For flere opplysninger; kontakt avdelingsleder Anne Hagen Bakken, tlf. 414 60584.

Søknad med CV sendes på e-post til avdelingsleder anne.hagen.bakken@vea-fs.no

 

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 20.08.24

 

Kontakt oss

Prosjektledelse _ Vea
Anne Hagen Bakken (avd.leder), Odd Hugo Gauslaa og Jørgen Aamot Caspersen (Faglærere) ved oppstarten av fagskoleutdanningen "Ledelse i maskinentreprenørfaget". Foto: Grethe Bøhn Busterud