Fagskolestudnter på studietur i Nederland

Å være student på Vea gir mange fine opplevelser og viktig kunnskap.  

Studentene på fagskoleutdanningen “Planteinstallasjoner i innerom” har vært på en 4 dagers studietur til Amsterdam gjennom Erasmus+ programmet. Målet med turen var å besøke planteprodusenter og leverandører, som er nytenkende, miljøbevisste og gir inspirerende kunnskap om produksjon og foredling av planter. Her er et resyme av en flott studietur. 

Besøk hos store aktører 

Vea har mange internasjonale kontakter og denne gangen fikk studentene anledning til å besøke to av de største aktørene innenfor grønne planter i Nederland, Nieuwkoop de Kwakel og Fachjan. Begge er ledende internasjonale selskaper innen installasjoner av grønne planter i innerom. De tilbyr et enormt bredt varesortiment og tjenester. Alt fra planter, plantekar, vekstmedier, næring, mose og utstyr generelt. De formidler sin kunnskap på en inspirerende måte til sine kunder som befinner seg i hele 40 land. De er også dyktige på nytenkning innen sin bransje. Veksthusene er enorme og med sine ruvende 25 meter takhøyde, (Europas høyeste) er det rett og slett imponerende. 

Det siste besøket var et mindre gartneri; Jo Grow. Disse dyrker tropiske planter i mindre skala, primært fra 12 – 19 cm potteplanter, og har stort fokus på nytenking med nye sorter.  

De opplever at fokuset generelt er grønt. Folk er interessert i natur, helse, bærekraft og miljø, og grønne planter bidrar absolutt til dette, sier de. Planter bringer «litt ute med inn», gir god atmosfære og skaper stemning i kontorlandskap og private hjem. 

Alle 3 aktører har en tydelig miljøprofil og har solid kunnskap på et komplekst regelverk om import og eksport. Det var interessant å høre om de strenge kravene de har til dokumentasjon, sertifikater, miljø og hvordan de jobber med trender i ulike land. Alle leverandørene opplevdes som meget ryddige, strukturerte og nytenkende. 

 

Import til Norge 

I Norge har vi i dag et stort fokus på planteimport og på de utfordringer som kan oppstå i forbindelse med dette. Det var gledelig å se hvor seriøst disse planteleverandørene forholder seg til denne problematikken. De har omfattende og nøyaktige rutiner på hvordan de sjekker plantene når de ankommer og frem til de sendes videre. 

Med så store salgsvolum, har de en imponerende logistikk og vareflyt. Planter er levende materialer som blir utsatt for store påkjenninger og hvor kunden ofte har store, kanskje urealistiske forventninger til frodighet, estetikk og langsiktighet.  

 

Kombinasjon med reise og kunnskap   

Faglærerne fra Vea som var med klassen var Liselott Lindfors, Gyri Dahl og Aina Østby. Alle har de lang erfaring med kunnskapsformidling i sine fagfelt, og har hele tiden fokus på å finne firmaer som gir studentene god innsikt, inspirasjon og kunnskap. 

Det vi ser går igjen, er å ha forståelsen for riktig plante på riktig sted. Det kan ikke sies ofte nok! Å vise utvalget, mulighetene og fallgruvene er viktig å ta med inn i timene og besøkene, forteller lærerne. 

Kunnskap om skadeorganismer og plantepatogener er også enormt viktig i dag. Besøket i Nederland forsterket innsikten i og viktigheten av at studentene må kunne mye om identifisering av skadeorganismer, levevis og bekjempelse. Produsentene benytter seg i stor grad bare av biologisk bekjempelse. Vanlige, tradisjonelle sprøytemidler forekommer nå i veldig liten grad. 

Sterk trendbransje 

Å få innsikt i hvor stort trendene i Europa varierer, samt timingen med produksjon og import var også veldig fascinerende. Der Tyskland er nokså tradisjonelle i sine plante -og interiørvalg, ligger Norge og Norden relativt langt fremme. Planteutvalget og kommende trender, henger ofte sammen med møbeltrender.  Og fargebruk er tett knyttet til dette. For eksempel er rosa definitivt fargen som er populær nå, både på potter og blader. 

I Nederland har de enormt mange mosetavler i alle former, farger og fasonger. Dette er en sterkt voksende trend og ergo også sortiment. Utvalget her er på godt vei inn på det Norske markedet. Flere aktører har dette i varesortimentet sitt allerede og noen har spesialisert seg på blant annet mosevegger.

Trenden er mer planter  

Markedet for interiørplanter i Norge er i stadig vekst. Flere arkitekter og interiørarkitekter velger grønt i sine prosjekter, og prosjektene blir mer og mer komplekse. For å finne de beste løsningene for sluttbrukeren, kreves det god kunnskap og innsikt om tilgang til planter, hva som trives hvor, skjøtsel og drift. Denne kunnskapen får de som går studiet “Planteinstallasjoner i innerom” nå.  

Kundene har kanskje fått inspirasjon fra sosiale medier eller andre steder i verden og ønsker seg tilsvarende uttrykk hos seg. Det kan være krevende å formidle til kunden om begrensingene som ligger i de strenge importreglene til Norge, som kan gi kundene begrenset utvalg. Samt at norsk produksjon av tilsvarende planter også er utfordrende. 

For å få en helhetlig oversikt, kommer studentene på fagskoleutdanningen til å besøke to gartnerier i Norge bl.a. Melby gartneri på Vinterbro som jobber med denne type nisjeproduksjon.  

Mye inspirasjon 

Etter Nederlandsturen har studentene fått et godt innblikk i eksport- og importmarkedet og står kanskje bedre rustet til å vurdere de norske mulighetene. De har fått mer kunnskap om blant annet økologisk dyrking av planter, skjøtsel, nye sorter og innblikk i en stor og spennende grønn bransje. 

 

Foto: Aina Østby

Tekst: Gyri Dahl, Liselott Lindfors, Aina Østby og Grethe Bøhn Busterud 

Erasmus+ akkreditert

Vea er Erasmus+ akkreditert innen mobilitet (KA1). Det innebærer at studenter og ansatte får muligheten til å høste erfaringer gjennom praksisopphold i utlandet. Oppholdet legges inn i årsplanen til enkelte utdanninger og programmet utarbeides for å dekke opp sentrale læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene. Det kan dreie seg om «job-shadowing», å delta på kurs eller konkurranse eller dra på bedriftsbesøk – eller gjerne en kombinasjon mellom disse. Denne aktiviteten er forankret i Veas strategiske plan. Internasjonalisering og internasjonalt samarbeid er en viktig del av kvalitetsutviklingen på Vea. Yrkesfeltene våre er relativt små, så det å søke mot utenlandske fagmiljøer og spisskompetanse er viktig for å holde seg oppdatert og relevant. I tillegg knytter både studenter og ansatte kontakt med sentrale internasjonale aktører  – noe som åpner dører både for ytterligere samarbeid og til et større jobbmarked. 

Kontakt oss

Aina Østby