Dame med lyst hår foran grønn plantevegg

Endelig fant jeg et studietilbud som var relevant for meg! 

Stine har jobbet mange år i Hagesenter, og var på søken etter mer kompetanse innen det grøntfaglige. Da hun fikk vite om den nye fagskoleutdanningen «Planteinstallasjoner i innerom», visste hun at dette var kompetansen både hun og arbeidsgiver hadde behov for.
  • Navn: Stine Louise Wiggen Libjå
  • Kommer fra: Telemark, bor på Skarnes
  • Arbeidssted: Hageland Skarnes
  • Aktuell som student ved fagskoleutdanningen «Planteinstallasjoner i innerom»

Hva slags bakgrunn hadde du fra før?

Jeg hadde jobberfaring fra hagesenter både med det grøntfaglige og administrativt arbeid. Har alltid hatt stor interesse for det grønne, både ute og inne. Siden jeg ikke oppfylte det formelle opptakskravet, ble jeg realkompetansevurdert opp mot gartnerfaget. Med all den erfaringen jeg hadde fra før har det gått helt fint å følge undervisningen.

Vi har veldig ulik bakgrunn i klassen, og det tas det høyde for i undervisningen. Klassen er satt sammen av blomsterdekoratører, gartnere, interiørkonsulent, erfaring fra hagesenter og en med kompetanse innen lysberegning. Vi drar stor nytte av hverandre og klarer å løfte hverandre.

Hva gjorde at du ønsket å ta denne fagskoleutdanningen?

Det var av egeninteresse. Muligheten for å kunne ta utdanning i voksen alder, endelig fant jeg et studietilbud som var relevant for meg. Jeg ønsket å få kompetanse som er veldig aktuell i min jobb. Kjente litt til Vea fra før, og så dukket dette studiet opp, og jeg syntes det så veldig interessant ut.

Jeg tror det er en nisje for blomsterhandlere/hagesentere i distriktene til å profesjonalisere salg av planter til innerom. Budsjett, anbud, serviceavtale. Vi lærer alt!

Hvem burde ta fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom?

Ansatte i hagesenter både gartnere og blomsterdekoratører og interiørkonsulenter/designere. De grønne plantene er blitt en stor del av hverdagen til folk, da er det viktig at noen har kunnskap om inneplanter og har det som sin spesialitet.

Hvordan fikk du det til, rent praktisk?

Vi har 8 fysiske samlinger à 4 dager på Vea begge årene.

Jeg får studiet gjennom jobb og har støtte av arbeidsgiver slik at jeg får gjennomført det. Jeg bor på Skarnes og kjører til og fra hver dag, fordi jeg vil hjem til familien. Det går fint. Det ordner seg 😊

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Det å ta et studium og vite at jeg kan noe gjør at jeg føler meg sikrere og tryggere i jobben min. Bare det å vite at jeg har en fagskolegrad. Jeg føler at jeg kan bidra mer i bedriften og være med på utviklingen av den.

Hva mener du er viktig kompetanse å ha for å ta studiet?

Generell planteforståelse er greit å ha i bunn.

Når du ser tilbake på det året du har gått på Planteinstallasjoner i innerom, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Jeg har hatt spesielt nytte av er Interiørforståelse og konseptutvikling, og at det er stort fokus på bærekraftig yrkesutøvelse. Økonomi, er nytt for meg og den er praktisk rettet mot det vi har behov for. Du lærer å bruke ulike verktøy på ledernivå. I tillegg er det det å skjøtte planter, identifisere problem, gi anbud på større prosjekt og å kunne gjennomføre det.

Har også vært spennende og lærerikt med praktiske oppgaver som vi har blant annet hatt på Resirkula og Ment. Studieturen til Nederland var helt klart en innertier også!

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom?

Kjør på! Det er veldig spennende og interessant. Du lærer å tenke på litt andre måter enn du kanskje har vært vant til. Det er spennende og morsomt, og veldig aktuelt for tiden vi er i nå og fremover. Inneplanter er absolutt et felt som trenger mer faglig tyngde. Det å kunne gjøre noe ekstra, vise kunder hvordan de kan bruke planter inne. Du kan endre et helt kontorbygg der målet kan være alt fra lyddemping til friskere ansatte. Det er mye du kan utrette med den kunnskapen du får på fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom.

Har du noen planer fremover?

Da skal jeg fortsette i jobben min. Håper at jeg etter hvert kan tilby både nåværende og nye kunder på Hageland Skarnes enda mer enn det vi gjør i dag.  Med denne kunnskapen er mulighetene mange.

 

Tekst og foto: Dorte Finstad

 

Kontakt oss

Dorte Finstad