Referater fra fagskolestyremøter

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2018:

Fagskolestyremøte 9.februar 2018

Fagskolestyremøte 13.april 2018

Fagskolestyremøte 8.mai 2018

Fagskolestyremøte 28.august 2018

Fagskolestyremøte 28.september 2018

Fagskolestyremøte 7.desember 2018

 

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2017:

Fagskolestyremøte 13.januar 2017

Fagskolestyremøte 17.februar 2017

Fagskolestyremøte 31.mars 2017

Fagskolestyremøte 10.mai 2017

Fagskolestyremøte 5.oktober 2017

Fagskolestyremøte 3.november 2017

Fagskolestyremøte 8.desember 2017

 

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2016:

Fagskolestyremøte 5.februar 2016

Fagskolestyremøte 22.april 2016

Fagskolestyremøte 25.mai 2016

Fagskolestyremøte 25.august 2016

Fagskolestyremøte 4.november

Fagskolestyret på Vea 2019/2020

Styret består av 5 eksterne styremedlemmer, to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

Fagskolestyret på Vea i 2019/2020 har denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana, Hamar
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem: Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem: Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansatterepresentanter:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Magnus Nyheim, Biri

Studentrepresentanter:   

Ingrid Marie Aarre
Vidar Kristiansen

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Ringsaker
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Hagen Bakken, Ringsaker

Vararepresentanter,studenter:

Simone Kettler
Karl Erik Time Nilsen