Student- og elevdemokrati 

Norges grønne fagskole – Vea plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på student- og elevdemokratiet og ønsker en tett og god dialog med studentene og elevene om deres behov og forventninger.

Fagskolen har de senere årene hatt en god utvikling med hensyn til elev- og studentmedvirkning, og vil fortsette å fremheve betydningen av et levende, aktivt og godt student og elevdemokrati. Elevenes og studentenes engasjement og involvering i fagskolens kvalitetsarbeid er avgjørende for å sikre hensiktsmessig evaluering av opplæringen og forhold som er knyttet til studiemiljø, studentvelferd, læringsmiljø, herunder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, infrastruktur og student/elevdemokrati.