Historien 

Vea startet som en Hagebruksskole for kvinner i 1923.

Gården Vea

Opprinnelig var Vea én stor gard, som nå er delt inn i tre mindre. Navnet \»Vea\» kommer av det gammelnorske Ve, som betyr helligdom. Skolen ligger hundre meter nord for Smestadsletta med tolvsteinringen, et av de mest kjente fornminner i Mjøs-regionen. I den forbindelse oversettes navnet Vea med \»Helligstedet\», eller en innhegnet kultplass – et Vi. (Fra jubileumsboka om Vea i anledning 75-års jubileumet).

Tradisjon og utvikling

Historien og tradisjonene er viktige på Vea, samtidig som vi viderefører og utvikler ny og tidsriktig fagkompetanse. Gartnerutdanningene har endret seg mye og er blant annet rettet mot produksjon av pryd- og nyttevekster med fokus på økologiske produksjonsmetoder. Vea, med ekspertise på området siden tidlig på 70-tallet, er den skolen i Norge med lengst erfaring i å utdanne blomsterdekoratører.

Kontakt oss