Kompetanse på bevaring av den grønne kulturarven 

Vea er koordinator i Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. En viktig del av prosjektet er gjennomføringen av webinar og workshops innen sentrale temaer for bevaring av historiske parker og hager.

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om skjøtsel av den grønne kulturarven. Klimaendringene påvirker både det grå og grønne i de historiske anleggene, med eksempelvis skjøtsel av gamle trær i områder med mye sur nedbør og stadig kraftigere vind, eller endring i vekstforhold som følge av et varmere klima, og skjøtsel av historiske fontener, grusganger og murer. Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet (CSGC) skal kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse på dette.

Prosjektets hjemmeside:

På hjemmesiden til prosjektet: Gardenconservation.eu finnes oversikt over alle:

  • aktivitetene i prosjektet, med mulighet for påmelding på webinar og praktiske workshops
  • resultater i prosjektet, med link til opptak fra webinar og workshops
  • partnere i prosjektet
  • bidragsytere på webinarer og workshops

Aktuelt nå:

Dokumentasjonen fra gjennomføringen av de tre første webinarene er nå lagt ut på CSGCs YouTube-kanal (tilgang fra Gardenconservation.eu). Videoene fra de tre første workshopene i prosjektet begynner også å ta form og legges ut fortløpende.
I november og januar gjennomføres heldags webinar. Det er gratis å delta på disse, men husk å melde deg på for å motta deltaker-link til ZOOM.

Webinar:

Den 15. november 2022 gjennomføres webinaret om dekorative/blomstrende planter i historiske hager  «Ornamental plants in Historic Gardens»
Påmeldingslink

Den 10. januar 2023 gjennomføres webinaret om trær i historiske anlegg, med sterkt fokus på klimaendringenes påvirkning «Trees in Historic Gardens in Climate Change».
Påmeldingslink

Den 7. februar 2023 gjennomføres webinaret om skjøtsel av hekker og topiary (formklipping) i historiske hager «Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens».
Påmeldingslink

For mer informasjon om disse webinarene og andre aktiviteter i prosjektet – gå til Gardenconservation.eu.

Tekst: Anne Stine Solberg

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Partnerne i prosjektet står alle for mye ekspertise innen skjøtsel av historiske anlegg. Gunnebo Slott och Trädgårdar er en av disse. De har utviklet metoder på bevaring av både kultur- og naturarven gjennom sine mange gjennomførte prosjekter. Dette formidler de gjennom helhetlige opplevelser, opplæring og kompetanse. I CSGC-prosjektet har de ansvaret for tre temaer:
– Kultivering av gressmatter og blomsterenger «Lawn and meadow cultivation in Historic Gardens»
– Hekker og topiary (formklipte trær og busker) «Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens»
– Vedlikehold av grusganger og murer «Pathway and stone wall management in Historic Gardens»
Vea har samarbeidet med Gunnebo i flere år, blant annet i gjennomføringen av praksisen på Historiske gartnerfag, en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Dette er en helt unik utdanning for de som ønsker spisskompetanse på å ta vare på den grønne kulturarven vår.

 

Foto: Malin Arnesson

European Garden Heritage Network

European Garden Heritage Network (EGHN) er en annen partner i CSGC-prosjektet. EGHN er underlagt den tyske stiftelsen Schloss Dyck Foundation i Jüchen og har i alt ca. 200 partnere fra 15 europeiske land. Kjernen i EGHN er å skape bevissthet rund historiske grøntanlegg, hager og parker, og deres betydning i urbane strøk. Hvert år deler EGHN ut en pris for å skape blest omkring viktigheten av å ivareta både anleggene og den helt nødvendige kompetansen som skal til for å skjøtte disse. Gunnebo er en av medlemmene i EGHN og nettverket har ansvar for temaene Trær og Planter i orangerier «Trees in Historic Gardens in Climate Change» og «Management of orangery plants in Historic Gardens».

Foto: Christian Gruessen

Hantverkslaboratoriet/Craft Laboratory

Hantverkslaboratoriet, underlagt institutt for konservering på Universitetet i Gøteborg er en annen partner i CSGC-prosjektet. Deres oppdrag er å dokumentere, sikre og utvikle kunnskap om tradisjonelle håndverk innen områdene bygg, kulturlandskap og hage. Dette er kunnskap som er nødvendig for å verne og utvikle kulturmiljer, men også arbeide for en holdbar fremtid. Hantverkslaboratoriet tilbyr utdanning på doktorgradsnivå innen flere relevante områder og blant annet innen historisk skjøtsel av gressmatter.

Foto: Tina Westerlund

PlantNetwork

PlantNetwork ble grunnlagt i 1996 og har rundt 70 hageorganisasjonsmedlemmer, inkludert mange av de store hagene i Storbritannia som eies/administreres av organisasjoner som National Trust, Royal Horticultural Society og verdenskjente botaniske hager som Royal Botanic Gardens Kew og Royal Botanic Garden Edinburgh. De bidrar til nettverksbygging og gjennomfører en rekke webinarer og aktiviteter for sine medlemmer. Se liste https://plantnetwork.org/about/members-supporters/ Storbritannia har en lang historie innen hagekunst og hagekultur, noe alle de vakre anleggene demonstrerer. I CSGC-prosjektet har de ansvar for å gjennomføre to av temaene: «Ornamental plants» og «Trained Fruit in Historic Kitchen Gardens».

 

Foto: Kew Gardens

Paleis Het Loo

Paleis Het Loo i Nederland er en annen viktig partner i prosjektet. Het Loo har en barokkhage fra 1600-tallet full av spesielle planter, blomster, kaskader og høye fontener – og er den perfekte verten for den praktiske workshopen innen dammer og fontener i historiske anlegg «Ponds and fountains in Historic Gardens». Het Loo er også medlem i EGHN og bidrar med mye kompetanse på bevaring av historiske grøntanlegg. Paleis Het Loo ble bygget som et sommerpalass av Willem III og Prinsesse Mary og har siden den gang gjennomgått store endringer. I 1984 ble den tidligere kongelige residensen åpnet for publikum, med en tilbakeført barokkhage. Erfaringene fra den omfattende renoveringen er svært interessant for CSGC-prosjektet.

 

Foto: Paleis Het Loo

EUROMASC og Norges grønne fagskole - Vea

European Masters of Skilled Craft (EUROMASC) er den andre norske partneren i prosjektet. Dette er en aktør med svært mye erfaring med europeiske prosjekter og bidrar i CSGC-prosjektet med sin ekspertise innen ledelse og koordinering av Erasmus+ prosjekter. De har også utviklet Skillsbank-verktøyet, som er en database for deling som er aktuelt å bruke som åpen kilde. EUROMASC er en god støtte for Vea, som i tillegg til å ha ansvaret for temaet «Soil management in Historic Gardens» også er koordinator i prosjektet.

Foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Foto: Christian Gruessen - EGHN
Christian Gruessen, EGHN