Vellykket oppstart for Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet 

Vea er koordinator for dette treårige Erasmus+ prosjektet, hvor Historiske gartnerfag - en av Veas høyere yrkesfaglige utdanninger - er utgangspunktet.  Det er nå gjennomført tre webinarer med stor oppslutning og høy kvalitet på foredragene. Det er også stor interesse for årets praktiske workshoper: på Vea i mai, Gunnebo Slott og Trädgårdar i juni, og Audley End House and Garden i august. På prosjektets hjemmeside (Gardenconservation.eu) deler vi videoer og bilder fra aktivitetene fremover.

Bakgrunnen
Bakgrunnen for prosjektet er ønsket om og behovet for å ta vare på den grønne kulturarven som ligger i alle de vakre historiske hagene og parkområdene vi omgir oss med. Disse historiske anleggene er en stor del av den naturlige og kulturelle kapitalen som betyr noe for oss gjennom livet: der vi finner ro, skjønnhet, produktivitet og biologisk mangfold. Det å ta vare på disse verdiene krever ekspertise og helt unik spisskompetanse – som dessverre står i fare for å bli borte. Forskning og erfaring viser at tilgangen på denne ekspertisen er liten. Det er utfordrende å finne fagfolk som har de nødvendige ferdighetene til å ta vare på den grønne kulturarven i Europa – og særlig de anleggene som har en kompleks gartnerfaglig historie og et sammensatt innhold som krever mange ulike typer spisskompetanse, for eksempel på skjøtsel av gressmatter og blomsterenger, beskjæring av gamle trær, busker og hekker, espaliering av frukttrær, vedlikehold av gamle murer, gressganger og fontener – alt for å bevare autensiteten i og kvaliteten på det historiske anlegget.

Paleis Het Loo, i Nederland   Foto: Christian Gruessen – EGHN

Historiske gartnerfag – i Norge og Europa
Craft Skills for Garden Conservation sikter mot å gjøre noe med dette ved å rette oppmerksomheten mot denne delen av gartnerfaget. Behovet for nødvendig ekspertise for å ivareta disse anleggene øker i takt med klimaendringenes innvirkning på planter og anlegg. Veas egen utdanning drar nytte av dette prosjektet ved at lærerne er en del av prosjektet og prosjektets aktiviteter. Studentene får også muligheten til å delta på aktivitetene som arrangeres. Fagmiljøet får et stort løft gjennom samarbeid med alle dedikerte bidragsytere i prosjektet.

Gardens of Kerdalo – i Brittany, Frankrike    Foto: Christian Gruessen – EGHN

Prosjektets hjemmeside og deling av informasjon
Prosjektet omhandler det å kartlegge hvem som har denne ekspertisen, videreutvikle den og dele beste bærekraftige praksis med alle som er interesserte. Prosjektets hjemmeside, YouTube-kanal, kontoer på Instagram og Facebook, gir et godt innblikk i både mål og innhold – samt informasjon om partnerne, foreleserne og veilederne som bidrar i prosjektet. Der finnes også link til alle videoer og bilder fra prosjektets aktivitieter – en viktig del av spredningen av resultater og bevisstgjøringen rundt tematikken.

Château de la Ballue, i Frankrike   Foto: Christian Gruessen – EGHN

 

Tekst: Anne Stine Solberg