Formalisering av utdanning i maskinentreprenørfaget

Norges grønne fagskole – Vea (Vea) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen Anleggsledelse, Prosjektledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, med omfang på opptil 90 studiepoeng. Dersom du tidligere har tatt kurs gjennom MEF, har du mulighet til å delta på et eget opplegg for å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea. Skoleåret 2023/2024 er siste året med eget opplegg for dette. Personer som etter 2024 ønsker formalisering av disse utdanningene, vil fortsatt kunne søke fritak fra alle emner i utdanningen, med unntak av ett emne, slik som nå.…

Nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen godkjent av NOKUT

Tett samarbeid med MEF
Norges grønne fagskole – Vea har siden 2019 vært i tett samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sentralt for å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng for anleggsbransjen. De nye utdanningene, Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, bygger på MEF sine tidligere skoler Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen.

Opptak til fagskoleutdanningene
Det er fortløpende opptak gjennom link på fagskolen hjemmeside: Søknadsskjema

Fagbrev med tilhørende vitnemål og dokumentasjon på praksis, som gir tilleggs-poeng, må lastes opp sammen med søknaden. Link til mer informasjon om å søke opptak: Informasjon om opptak til fagskoleutdanning på Vea

Er du realkompetansesøker, må nødvendig dokumentasjon som praksisfortelling med dokumentasjon lastes opp.…

Utvikling av fagskoleutdanning innen Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget

Utdanningene utvikles i tett samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund), som har lang erfaring med kompetanseheving av sine medlemmer gjennom MEF-skolen. De nye fagskoleutdanningene er for alle som ønsker lederkompetanse innen anleggsfag.

Det planlegges to fagskolestudier, begge med forventet oppstart høsten 2021. Vi avventer svar fra NOKUT i slutten av april 2021. Dersom studiene blir godkjent av NOKUT, vil det bli mulig å søke om opptak gjennom Samordna opptak fra slutten av mai 2021.

Anleggsledelse (30 studiepoeng)

Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har behov for kompetanse innenfor utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg.…