Hageplanlegging (Innlandet)

Fagskoleutdanningen Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Om studiet

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med hageplanlegging. Du lærer om formgivning av uterom, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen hagedesign av privathager, mindre grøntanlegg og uterom. 

Hageplanlegging på Vea (Innlandet) og Mære (Trøndelag)

Hageplanlegging tilbys annethvert år på Vea i Moelv og Mære i Steinkjer. Studieåret 2024/2025 tilbys Hageplanlegging på Mære og i 2025/2026 tilbys Hageplanlegging på Vea

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Hageplanlegging (30 studiepoeng) er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning (90 studiepoeng).

Faglig innhold, emner:

  • Formgivning av uterom: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
Målet med studiet

Er å gi deg som yrkesutøver relevant og oppdatert kompetanse innen hageplanlegging og formgivning av grønne uterom. Du kan blant annet: jobbe som hagedesigner, planlegge privathager, uterom og mindre grøntanlegg, bistå hagesenterkunder med planlegging av bed og beplantning i hager, designe og, eller arbeide med planlegging av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma eller en kommune. Du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende, i et næringsforetak eller i parkavdelingen i en kommune. 

 

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.  Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med åtte stedbaserte samlinger à tre dager (Onsdag, torsdag og fredag), hver på åtte timer. Studiested for 2025/2026 vil være Norges grønne fagskole – Vea .


Samlingsuker skoleåret 2024/25

Studieåret 2024/2025 tilbys «Hageplanlegging» med studiested på Mære landbruksskole i Sparbu, Trøndelag. Se her: Hageplanlegging Trøndelag

 

Opptakskrav
  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Gartner
  • Vg3 Gartnernæring eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2025.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

  • Fagbrev
  • Karaktergrunnlag
  • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Hageplanlegging (Innlandet)

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 7 500,-
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Høst 2025

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg