Hageplanlegging 

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Oppbygging av studiet:

Hageplanlegging er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng

Tittel:

Hageplanlegging gir ingen selvstendig tittel. Men kan kombineres med modulen Skjøtsel og drift av uteområder, som til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg. Dersom du legger til Bedriftsledelse vil du bli Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.  Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22:

Det er planlagt samlinger disse ukene for dere fra høsten 2021: 34, 39, 43, 48, 3, 7, 11, 14.  Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Etter å ha fullført og bestått studiet kan du blant annet: bistå hagesenterkunder med planlegging av mindre grøntområder, planlegging av privathager og andre mindre grøntanlegg og- eller arbeide med planlegging av mindre grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma. Du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i et næringsforetak.

For detaljer om studiet les: Hageplanlegging, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: