Interiørutdanning

Vil du undervise innen interiørfaget? 

Vea utlyser en 50 % fast undervisningsstilling innen interiør og et vikariat på inntil 50 % frem til vår 2025. Timeplanene er lagt slik at en person kan fylle begge stillingene. Stillingene er ledige fra 1.8.2024. Søknadsfrist 5.april 2024.

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig utdanninger som tilbys nettbasert med samlinger, og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene.  Vea er i god utvikling og vekst. Skolens faglærere er bosatt fra Trøndelag i nord til Oslo i sør, mens hovedcampus ligger i Moelv i Innlandet.

Fast stilling i 50 %

Vi søker deg som:

 • Kan undervise på interiørutdanningen innen fargelære, interiørplanlegging, produktkunnskap og bærekraftig interiør.
 • Tar ansvaret for emnet praksis i bedrift
 • Har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • Er opptatt av miljø og bærekraft i arbeidet
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Evner å holde deg faglig oppdatert og tilegne deg nødvendig kunnskap i emnene du skal undervise i
 • Kan samarbeide aktivt med interne og eksterne aktuelle personer
 • Vil bidra til å utvikle utdanningstilbudene innenfor de aktuelle fagområdene

Vikariat i 50 %

Vi søker deg som:

 • Kan undervise på interiørutdanningen innen fargelære og interiørplanlegging
 • Kan undervise i emnet Interiørforståelse og konseptutvikling på utdanningen Planteinstallasjoner
 • Kan undervise i teknisk tegning som blant annet AutoCad, ArchiCad og SketchUP
 • Har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • Er opptatt av miljø og bærekraft i arbeidet
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Evner å holde deg faglig oppdatert og tilegne deg nødvendig kunnskap i emnene du skal undervise i
 • Kan samarbeide aktivt med interne og eksterne aktuelle personer
 • Vil bidra til å utvikle utdanningstilbudene innenfor de aktuelle fagområdene

Ønskede kvalifikasjoner for begge stillinger:

 • Relevant høyere utdanning fra fagskole-/høgskole-/universitet
 • Relevant praktisk erfaring
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig, men kreves ikke for å søke stillingen

Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vea tilbyr:

 • Frihet under ansvar med kontorarbeidsplass på Moelv og mulighet for hjemmekontor
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter avtale
 • Samarbeid med kunnskapsrike kollegaer og et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

 

For flere opplysninger; kontakt avdelingsleder Anne Hagen Bakken, tlf. 414 60584.

Søknad med CV sendes på e-post til avdelingsleder anne.hagen.bakken@vea-fs.no

 

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 5.4.24

Kontakt oss

Interiørutdanning
Interiørutdanning