Gruppebilde av personer

Er du vår nye avdelingsleder? 

Norges grønne fagskole - Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig studier og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene. Vi er en arbeidsplass med 35 ansatte med mye engasjement og høye ambisjoner. Skolen er i god utvikling og vekst, og søker nå ny avdelingsleder i 100% fast stilling i avdeling for administrasjon og service.

Hovedarbeidsområder for stillingen:

 • Lede og videreutvikle egen avdeling og sikre god kvalitet på de administrative tjenestene
 • Ansvar for regnskap, budsjettering og økonomirapportering
 • Drifte og videreutvikle HR på Vea innenfor statlig regelverk
 • Sikre praktisering av regelverk og prosedyrer, herunder også personvern (GDPR)
 • Bistå med å rekruttere, ansette og onboarde nye medarbeidere
 • Inngå i fagskolens ledergruppe og bidra i langsiktig og helhetlig strategisk arbeid
 • Videreutvikle og skape synergier mellom fagskolens avdelinger og innenfor arbeidsområdene i avdelingen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen. 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi og/eller HR
 • Relevant erfaring kan erstatte de formelle kompetansekravene ovenfor
 • Ledererfaring
 • God digital kompetanse
 • Ha gode kommunikasjon- og formidlingsevner i norsk
 • Gode evner til å samarbeide og motivere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra effektivisering av administrasjonsprosesser
 • God innsikt i og kunnskap om offentlig forvaltning
 • Kjennskap til systemene Agresso og Sap

Vea tilbyr:

 • Stor grad av fleksibilitet, autonomi og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter avtale
 • Samarbeid med kunnskapsrike kollegaer og et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Tiltredelse: 1.9.2024

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

Lønn etter avtale.

For flere opplysninger kontakt rektor Stein Aarskog, tlf: 47 66 29 93. Søknad med CV sendes på e-post til rektor stein.aarskog@vea-fs.no.

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 1.3.24

 

Kontakt oss

Dorte Finstad