Bærekraft og blomster hos Spire Blomsterhåndverk 

Vi har spurt eier og driver av Spire Blomsterhåndverk, Karina Haugberg, hva hun tenker om bærekraft i blomsterdekoratøryrket.

I anledning oppstarten av vår nye utdanning Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket (LBB), kontaktet vi Karina for å få innsikt i hvordan hun forholder seg til bærekraft som eier, leder og håndverker. Karina er kjent som en blomsterdekoratør som alltid har vært opptatt av miljøet. Særlig det å få mye ut av lite, ha fokus på gjenbruk og opp-bruk og kunne nyttiggjøre seg kortreiste materialer. Karina er kjent som en blomsterdekoratør som er glad i å høste fra naturen. Hun bruker de kortreiste materialene i butikken, til forskjellige prosjekter og konkurranser. Hun har butikk på et Amfi senter i Fauske, og sier at de gode systemene for sortering av søppel og energisparing gjør hverdagen litt enklere. Karina har mottatt priser for sitt gründerskap og sin butikkdrift. Spire ble Årets butikk Amfi 2016 og Årets Interflorabutikk 2021.

Navn: Karina Haugberg
Bosted: Fauske
Utdanning: Tre-årig blomsterdekoratørutdanning på Vea, tok Fagbrev på Vea som første reform 94-kull og har Mesterbrev i blomsterdekoratørfaget.
Yrkeserfaring: Karina har tidligere jobbet i familiebedriften Skogholt Blomster på Fauske, Teie Blomst på Nøtterøy, Christiania Blomsten i Oslo og Drivstua Gartneri i Trondheim. Hun startet opp Spire Blomsterhåndverk på Fauske i 2012.
Karina er leder for Prøvenemnda i Blomsterdekoratørfaget i Nordland og sitter i Interfloras Dommer og Fagråd.
Meritter: Nord-Norsk/Nordlandsmester i Blomsterdekorering og to 3. plasser i Norgesmesterskapet, og 2. plass NM Bergen 2015, Vea-mester sammen med Åslaug Hildre i 2013. Deltatt i 3 nordiske mesterskap og i konkurranser i Italia og Danmark.


Vårt intervju med Karina:

Hva er de største utfordringene for en blomsterbedrift i dag for å drive bærekraftig?

Jeg tror den største utfordringen blir å finne bærekraftige løsninger som fungerer i det daglige i blomsterbutikken med tanke på effektivitet og lønnsomhet. Det er små marginer (økonomisk) og det er ikke lett å drive en lønnsom blomsterbutikk i dag. Krav til effektivitet i produksjonen gjør at man lett tyr til tradisjonelle løsninger i binderiet. Vi trenger miljøvennlige løsninger som forenkler arbeidet, slik at vi kan opprettholde en lønnsom produksjon. Det er jo kunden som til slutt skal være villig til å betale for det vi produserer, så da må det også være en realisme i materialkostnader, tidsbruk (lønnskostnader) og utsalgspris til kunde.

Hvordan ser du på at Vea nå har en ny nettutdanning for blomsterdekoratører inn bærekraft og lønnsomhet?

Veldig bra og aktuelt studie. Dette er absolutt noe som bør vekke interesse i bransjen. Også veldig positivt at utdanningen er lagt opp med hovedvekt på nett og få samlinger, tenker da det er enklere å kombinere med jobb.

Hva er de 3 viktigste tingene vi bør fokusere på i denne utdanningen, tenker du?

Lønnsomhet, at det er gjennomførbart (realistisk) i det daglige i en blomsterbutikk, og fokusere på mulighetene som kommer ved endring.

Hvis vi setter lønnsomhet og bærekraft opp mot hverandre – hva er de største utfordringene dere på Spire opplever i dette?

Vi føler vi fremdeles er litt i «startgropa» når det kommer til bærekraft, men prøver å gradvis snu både oss selv og kundene til en mer bærekraftig og miljøbevisst vei. Det er jo kommet en del miljøvennlige produkter i markedet, dessverre er disse produktene også en del høyere i pris, som igjen gjør at de kanskje ikke benyttes i den grad man skulle ønske.  Kundene er nok i stor grad prisbevisste i første rekke, de ønsker også å være miljøbevisste, men ikke for enhver pris, virker det som. Oasis er jo en utfordring, og her er det jo kommet produkter som er mer bærekraftige alternativer (Terra Brick og Fibre floral). Disse er allikevel ikke fullgode erstatninger, og vi skulle gjerne hatt en bedre Oasis-erstatter. Spesielt med tanke på sorgbinderiet, der også effektivitet er uhyre viktig i butikkhverdagen.

Sånn bransjemessig tenker jeg kanskje den største utfordringen når man setter lønnsomhet og bærekraft mot hverandre er våre  egne holdninger og usikkerheten rundt om bærekraft er økonomisk bærekraftig for bedriften. Med egne holdninger mener jeg at vi kanskje «tviholder» litt på det gamle og vante, og ikke er så endrings-villige som vi burde være.

Hvordan profilerer dere på Spire dette med miljøvennlighet eller bærekraft?

Vi bruker hovedsakelig papir på all innpakking, vi forklarer for kundene at vi ønsker å tenke på miljøet og begrense plastbruken ved spørsmål om cellofan, noe de fleste stort sett er positive til. Vi binder alle buketter med hyssing/ hamp og har aldri brukt plast-bast i butikken.

Eventuelt hvilke konkurransefortrinn opplever du at en tydelig bærekrafts profil gir dere?

En tydelig profil er utrolig viktig i utgangspunktet, og om man i tillegg oppleves bærekraftig er et stort pluss. Vi har alltid kun brukt gråpapir og hampetau til vår innpakning, aldri hatt gavepapir, farget silkepapir eller farget pakkebånd i butikken.

Hvor opptatte av bærekraft er kundene deres?

De er nok gjennomsnittlig opptatt av bærekraft vil jeg tro. Opplever at kundene responderer positivt når man snakker om miljø/ bærekraft og tiltak man gjør i butikken, så det er nok en økende grad av bevissthet rundt dette blant kundene.

Noe annet du vil si?

Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket er mer aktuelt enn noensinne, og det er viktig at vi som bransje «ruster» oss for fremtiden. Bærekraft er kommet for å bli, det er en selvfølge at også vi må forholde oss til de kravene som settes. Det tar nok litt tid «å snu skuta», men med bevissthet, gode studie- tilbud (som dette) og endringsvilje vil jeg tro vi har gode muligheter for en grønn, bærekraftig OG lønnsom framtid i vårt fantastiske fag!


Tekst: Karina Haugberg og Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Karina Haugberg