Bilde av hengende krans av plantematerialer

Bærekraft og innovasjon i blomsterdekoratøryrket 

Akkurat som 100-års jubilanten Vea, har blomsterdekoratøryrket lange og sterke tradisjoner, og en sterk vilje til å utvikle seg.

Sammen med resten av næringslivet, må blomsterdekoratørbransjen ta klimakrisen på alvor og gjøre sitt for å bidra positivt i kampen for å redusere klimaavtrykkene. Innovasjon er stikkordet, både i tankesett, håndverk og forretningsdrift.

Estetikk og bærekraft

For eksempel: Den klassiske estetikken må kanskje vike for å bidra til økt miljøvennlig tenkning. Eller, hvordan kan estetikken tilpasses den bærekraftige tankegangen? Kanskje må flere gjøre som f.eks. Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal – som kun bruker lokalproduserte materialer gjennom hele året. I pyntingen av det vakre slottet anvendes tradisjon tro tørkede materialer fra hagen gjennom høst og vinter. I tillegg til at denne måten er fascinerende og tar oss tilbake i tid, er det interessant å se hvordan dette påvirker estetikken vår, hvordan det påvirker komposisjonsprinsippene og håndverket.  


Produkter versus tjenester

Tradisjonelt sett produseres blomsterarbeidene i butikken før de pakkes og kjøres ut til kundene. Produktene må derfor være såpass solide at de tåler frakt og håndtering fra kundene. Vi har vel alle fått reaksjoner fra kundene våre på mengden innpakningspapir som må til for å beskytte de sarte blomstene her nord. Selv om man kan bruke miljøvennlig innpakningspapir som kan gjenbrukes eller resirkuleres – eller anvender miljøvennlige hjelpemidler og teknikker, som komposterbar bast i bindepunktet og bare organisk produserte, kortreiste materialer, bidrar blomsterbransjen til avfall og utslipp av klimagasser. Hvordan kan bransjen fortsatt tilby vakre blomsterarbeider til sine kunder – uten å belaste miljøet? Kan man for eksempel få til en overgang fra en produktrelatert forretningsdrift over til en tjenestebasert? Hva skal til for å få et slikt tankesett til å fungere i en kommersiell blomsterbedrift? Og kan det bidra til økt bærekraft og lønnsomhet?

Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket

I den høyere yrkesfaglige utdanningen Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket vil alle disse problemstillingene belyses. Sammen med likesinnede og dyktige studenter, vil du kunne gå inn i disse utfordringene med mål om å finne frem til gode løsninger for deg og din bedrift. Du søker via Samordna opptak.

Tekst: Anne Stine Solberg

 

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud