Foto av frøstand

Bærekraft og lønnsomhet i blomsterdekoratøryrket 

Det å ta ansvar og være bærekraftig i blomsterdekoratørfaget, krever mye kompetanse og en helhetlig innsikt – særlig når lønnsomhet er målet.

Bærekraft og lønnsomhet i blomsterdekoratøryrket (LBB) er en ny høyere yrkesfaglig utdanning for alle blomsterdekoratører som virkelig vil ta ansvar og bidra positivt i klimakampen.

Bærekraft – et forslitt uttrykk?

Faren med å bruke et ord for mange ganger, er at det blir et forslitt ord, et ord uten mening. Vi må derfor sette andre ord på dette med bærekraft og sette det inn i en konkret bransjeretta sammenheng. I denne utdanningen blir det nettopp gjort det, med mål om å gjøre bærekraft ensbetydende med handlekraft. Bruk av kortreise materialer, kildesortering, miljøvennlige teknikker og gjenbruk er en god start, men kanskje ikke hele svaret. Dette er et stort tema og et langt og krevende lerret å bleke. Det kreves ny kunnskap og samarbeid. Det kreves dedikasjon og investering i kompetanse.


En bransje med grønne ambisjoner

Vi vet at blomsterdekoratørbransjen har ambisjoner om å bli mer miljøvennlig. Vi vet at blomsterdekoratører ønsker å ta ansvar og gjøre en forskjell. Vi vet at miljøvennlige teknikker, kortreiste materialer, miljøsmarte løsninger og kildesortering har stått på agendaen i mange år. Vi vet også at det er vanskelig å gjøre noe på egenhånd. Det må samarbeid til for å få en hel verdikjede – en hel bransje – mer bærekraftig. Og dette i et marked med stadig mindre marginer.

Bærekraftig utvikling = Sosiale forhold, økonomi, og miljø og klima

I henhold til FN har bærekraftig utvikling disse tre dimensjonene. På studiet blir denne treklangen både sett på i et overordnet perspektiv og konkretisert i et bransjeretta perspektiv. Hvilken rolle spiller blomsterdekoratøren og blomsterdekoratørbransjen i det store bildet? Hva skal til for å utøve yrket på en mer miljøvennlig måte i det daglige? Vi på Vea har selvsagt ikke alle svarene på dette, men vil bidra til å løfte temaene inn i læringsmiljøet og, sammen med bransjen og studentene, finne frem til gode løsninger. Ved hjelp av mer kunnskap om hvordan disse tre dimensjonene i bærekraftig utvikling henger sammen med det yrkesfaglig, kan studentene finne frem til løsninger som egner seg for sin praksis og sin arbeidsplass.


Ta ansvar ved å søke på fagskoleutdanningen Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket (LBB)!

Vårt håp er at blomsterdekoratørene i Norge nå melder seg på i klimakampen for alvor. Dere kan starte ved å være studenter på nettstudiet LBB – og bli en del av et studentmiljø som deler, gjør erfaringer og finner gode bærekraftige løsninger sammen.

Du kan lese om studiet Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket her


Tekst: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Anne Stine Solberg