Bedrifter bør investere i sine ansatte ved å gi dem mer kompetanse. 

Arne er anleggsgartner og ønsket mer kompetanse innen drift av anleggsgartnerfima.
Derfor valgte han å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker ved Norges grønne fagskole – Vea.

Hva slags bakgrunn har du?

Da jeg gikk i 10.klasse fikk jeg jobb som sommerhjelp i Anleggsgartnerfirmaet Steen og Lund. Jeg fikk være med på mange ulike arbeidsoppgaver med å opprette et nyanlegg. Jeg fikk et godt inntrykk av hva anleggsgartnerfaget handler om og jeg ble tent! Som anleggsgartner ser du resultater av jobben du gjør og folk flest ser at det blir et fint, estetisk og varig resultat som mange har glede av.

Etter 10.klasse begynte jeg på VG1 Naturbruk på Mære i Trøndelag og gikk videre på VG2 anleggsgartner. Jeg valgte å ta VG3 påbygg før jeg gjennomførte læretiden på ett og et halvt år. Jobberfaring fra sommerjobben ble godkjent som praksis, så jeg fikk litt avkorting på læretiden. Jeg jobbet i tre år, før jeg valgte å søke på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea?

Jeg ville få innblikk i det å være leder og drive en bedrift for å kunne få mer lederansvar. Føler at jeg har lært mye og ser bedre sammenhengen i hvordan alt i bedriften fungerer. Fra alt om hvordan man skal gi anbud, lover og regler, kontrakter, både det å sette opp, å kunne lese og kjenne til innholdet i kontrakter.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er lagt opp slik at vi har undervisning på Vea i vinterhalvåret (to vintre). Vi startet i oktober og er ferdige nå i februar. Det passer fint med tanke på det sesongbaserte arbeidet vi som anleggsgartnere har. Undervisningen er konsentrert, så vi har mye å gjøre når vi er her.

Undervisningen er lagt opp litt forskjellig i de ulike fagene. I faget Kommunalteknikk har vi innleide forelesere fra bransjen. I anleggsteknikk har vi hatt mye oppgaver med tegning, vært på befaringer, sett på ulike løsninger og hatt faglige diskusjoner rundt det vi har sett.

I faget anleggsteknikk hadde vi et arbeidskrav der vi skulle lage en plan for anleggelse av en parkeringsplass. Da måtte vi ha med alt fra håndtering av overvann (LOD), fundamentering, drenering og planting. Faget Faglig ledelse var også med i oppgaven, slik at vi fikk trent på det å sette opp anbudsdokument og kontrakter i henhold til lover og regler.

Vi lærer teorien gjennom relevante og praktiske oppgaver. Går parallelt med undervisningen så det henger godt sammen.

Du har bodd på hybel på Vea?

Ja, det har vært fint. Nesten alle i klassen har bodd her og det har gjort at vi har fått et fint samhold i klassen, vi er blitt godt kjent. Vi har også brukt mye av kveldene til faglige diskusjoner.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Trives godt. Hyggelig og imøtekommende folk.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal tilbake på jobb for 3kløver AS. Det kommer til å bli flere lederoppgaver enn jeg har hatt tidligere, som for eksempel kalkulering og mer ansvar. Jeg får brukt det jeg har lært på Fagskolen med en gang. Arbeidsgiver var positiv til at jeg skulle ta denne utdanningen, og jeg har fått god støtte av dem.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta fagskoleutdanning?

De bør søke dersom de har interesse av å bli leder eller få mer ansvar. Du får mer innblikk i alle prosesser i bedriften, det gjør deg tryggere på deg selv og den jobben du skal utføre.

Er det noe annet du ønsker å si?

Vil oppfordre bedrifter til å investere i sine ansatte ved å gi dem mer kompetanse.

Botilbudet og kantina er bra. Vi har også brukt treningsrommet en del. Alt i alt har det vært to bra år og jeg har lært mye.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Om studiet

Arne Kristoffer Ystgård

Bakgrunn: Fagbrev Anleggsgartner
Alder: 24
Kommer fra: Levanger, Trøndelag
Arbeidsgiver: 3kløver AS