Anleggsgartnertekniker 

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning innen eget fagområde.

Beskrivelse av studiet

Norges grønne fagskole – Vea utarbeidet i 2010 fagskoleutdanning for anleggsgartnere. Studiet er et høyere yrkesfaglig studium. I 2020 ble studiet på nytt revidert og utvidet til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som andre utdanninger innenfor bygg- og anleggsfag på fagskolenivå. Studiet ble også omgjort til nettbasert studium med samlinger for å øke fleksibiliteten for studentene.

Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre bransjeforankring og at studiet er yrkesrelevant. Innholdet i emnene tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget, og gir rom for spesialisering og fordypning gjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene.

I fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang, på lik linje med bygg- og anleggsbransjens strenge miljøkrav og fokus på bærekraft. Fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de kravene bransjen møter. I tillegg handler det om å bygge og vedlikeholde anlegg på en slik måte at de får lang levetid og samtidig er utformet slik at de kommer samfunnet til gode. Digitalisering og effektivisering er også viktige skritt på veien mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje.

Oppbygging av studiet

Utdanningen består av 4 moduler med emner. Den tilbys nettbasert med samlinger og man kan velge å gå heltid over to år eller deltid over fire år. Det er mulig å søke opptak til utdanningen hvert andre år. Modulene må gjennomføres i rekkefølgen de er oppgitt under «faglig innhold».

Moduler i studiet

 • Grøntanleggslære
 • Bedriftsledelse
 • Anleggsteknikk
 • Faglig ledelse og faglig fordypning

Faglig innhold

Modul 1: Grøntanleggslære

 • LOD
 • Vegetasjon og jord
 • Vedlikehold av grøntanlegg

Modul 2: Bedriftsledelse

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring

Modul 3: Anleggsteknikk

 • Landmåling
 • Kommunalteknikk
 • Anleggsteknikk

Modul 4: Faglig ledelse og faglig fordypning

 • Faglig ledelse
 • Faglig fordypning
 • Prosjektledelse

Tittel:

Anleggsgartnertekniker

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Det er totalt 8 samlinger per år, med unntak av modul 2 som har 6 samlinger. Man kan velge å gå heltid over to år eller deltid over fire år. Studenter på heltid har samling fra mandag – fredag, mens deltidsstudenter har samling fra onsdag – fredag. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2021: 38, 42, 45, 49, 1, 5, 9 og 16. Med forbehold om at det kan komme endringer.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: