Anleggsgartnertekniker 

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere.

Anleggsgartnertekniker er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev som anleggsgartner (eller tilsvarende realkompetanse) og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker ved Norges grønne fagskole – Vea, er for tiden under revidering. Siden første studiestart på Vea i 2010, er det gjort mindre endringer i innholdet i studiet for å gi best mulig læringsutbytte til studentene.  De siste års utvikling i bransjen og samfunnet generelt, med blant annet både et teknologisk og grønt skifte, ser vi behov for å gjøre en større omstrukturering.

Vi ønsker å gjøre studiet mer fleksibelt ved å gjøre det nettstøttet med samlinger og dele det inn i ulike moduler som moderniseres og endres i tråd med de endringer vi ser i bransjen.

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker vil bli på totalt 120 studiepoeng. Det skal fortsatt være et helhetlig og komplett studium for videreutdanning av anleggsgartnere som ønsker en høyere yrkesfaglig kompetanse.  Målsettingen er at vi skal tilby et komplett studium på lik linje med andre tilbud som finnes innenfor andre håndverksfag. Vi ønsker å sikre kravene til bransjegodkjenninger og sertifiseringer som anleggsgartnere har behov for. Som for eksempel Mesterbrev og sentral godkjenning.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: