Anleggsgartnertekniker 

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere.

Anleggsgartnertekniker er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev som anleggsgartner (eller tilsvarende realkompetanse*) og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

Beskrivelse av studiet

Norges grønne fagskole – Vea utarbeidet i 2010 fagskoleutdanning for anleggsgartnere. Studiet er et høyere yrkesfaglig studium. I 2020 ble studiet på nytt revidert og utvidet til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som teknisk fagskole for de andre fagområdene innenfor bygg- og anleggsfag. Studiet ble også omgjort til nettbasert studium med samlinger for å øke fleksibiliteten for studentene.

Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre at studiet har den nødvendige yrkesrelevans og bransjeforankring. Innholdet i emnene på studiet tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget og gir rom for spesialisering og fordypning igjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene.

På fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang, på lik linje med hvordan bygg- og anleggsbransjen stilles ovenfor stadig strengere miljøkrav og fokus på bærekraft. Fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de kravene bransjen møter stadig oftere. I tillegg handler det om å bygge og vedlikeholde anlegg på en fagmessig måte slik at de får lang levetid og samtidig er utformet slik at de kommer samfunnet mest mulig til gode. Også digitalisering og effektivisering er viktige skritt på veien mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje.

Oppbygging av studiet

Utdanningen består av 4 moduler med emner. Det tilbys nettbasert med samlinger, heltid over to år eller deltid over 4 år. Det er mulig å søke opptak til utdanningen hvert andre år. Modulene må gjennomføres i rekkefølgen de er oppgitt under «faglig innhold».

Moduler

 • Grøntanleggslære
 • Bedriftsledelse
 • Anleggsteknikk
 • Faglig ledelse og faglig fordypning

Faglig innhold

Modul 1: Grøntanleggslære

 •  LOD
 • Vegetasjon og jord
 • Vedlikehold av grøntanlegg

Modul 2: Bedriftsledelse

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring

Modul 3: Anleggsteknikk

 • Landmåling
 • Kommunalteknikk
 • Anleggsteknikk

Modul 4: Faglig ledelse og faglig fordypning

 • Faglig ledelse
 • Faglig fordypning
 • Prosjektledelse

Tittel:

Anleggsgartnertekniker

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: