Anleggsgartnertekniker

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning innen eget fagområde.
Om studiet

I 2020 ble studiet revidert og utvidet til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som andre utdanninger innenfor bygg- og anleggsfag på fagskolenivå.

Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre bransjeforankring og at studiet er yrkesrelevant. Innholdet i emnene tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget, og gir rom for spesialisering og fordypning gjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene.

I fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang, på lik linje med bygg- og anleggsbransjens strenge miljøkrav og fokus på bærekraft. Fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de kravene bransjen møter. I tillegg handler det om å bygge og vedlikeholde anlegg på en slik måte at de får lang levetid og samtidig er utformet slik at de kommer samfunnet til gode. Digitalisering og effektivisering er også viktige skritt på veien mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje.

Oppbygging av studiet

Utdanningen består av 4 moduler med emner. Den tilbys nettbasert med samlinger og man kan velge å gå heltid over to år eller deltid over fire år. Det er mulig å søke opptak til utdanningen hvert andre år. Modulene må gjennomføres i rekkefølgen de er oppgitt under «faglig innhold».

Moduler i studiet

 • Grøntanleggslære
 • Bedriftsledelse
 • Anleggsteknikk
 • Faglig ledelse og faglig fordypning

Faglig innhold, emner

Modul 1: Grøntanleggslære

 • LOD
 • Vegetasjon og jord
 • Vedlikehold av grøntanlegg

Modul 3: Bedriftsledelse

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring

Modul 2: Anleggsteknikk

 • Landmåling
 • Kommunalteknikk
 • Anleggsteknikk

Modul 4: Faglig ledelse og faglig fordypning

 • Faglig ledelse
 • Faglig fordypning
 • Prosjektledelse
Målet med studiet

Gi en helhetlig videreutdanning innen anleggsgartnerfaget, med fokus på lederansvar, bærekraft, rammevilkår i det «digitale og grønne skiftet. Du får kompetanse til å kunne ta gode og avgjørende beslutninger i hele prosessen fra planlegging til ferdigstilling av prosjekter i anleggsgartnerbransjen.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Du kan velge å gå heltid over to år eller deltid over fire år. Modulene Grøntanleggslære, Anleggsteknikk og Faglig ledelse har 8 fysiske samlinger à 3 dager på Vea. (onsdag, torsdag og fredag). Modulen Bedriftsledelse har 6 fysiske samlinger à 2 dager på Vea (mandag og tirsdag).

Praksis

Det gjennomføres 40 timers praksis på modul I og II, samt 120 timer på modul IV. Totalt sett 200 timer av studiet er knyttet til observasjonspraksis i bedrift.

Samlingsuker skoleåret 2023/24

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 36, 39, 43, 47, 3, 7,11 og 14

Opptakskrav
 • Fagbrev anleggsgartner eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Dorte Finstad

Anleggsgartnertekniker

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 120 studiepoeng
Heltid/deltid: Heltid over to år/deltid over fire år
Studieavgift: Kr 30 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 6.september 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg

Arne er anleggsgartner og ønsket mer kompetanse innen drift av anleggsgartnerfima.
Karl Eirik har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker og er klar for nye utfordringer i jobben.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er fagbrev Anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse.
Vi har møtt Anders Garnes, daglig leder for Wikholm AS, for å høre hva de mener om kompetanse i anleggsgartnerbransjen.
Er du i tvil om hvilke bransje og yrke du skal satse på i fremtiden? Da kan jeg fortelle deg litt om mine erfaringer, og framtidsutsiktene for deg som vurderer å tilegne deg grøntfaglig kompetanse.
Den grønne delen av anleggsgartnerfaget blir stadig viktigere. Politikere og andre er opptatt av å snu utviklingen i retning grønne verdier og vegetasjon.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.