Den nettbaserte undervisningen gjør at det er mulig å ta utdanning ved siden av jobb og familieliv. 

Andreas bor og jobber i Trondheim og kombinerer det med fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning?

Jeg ønsket å få faglig påfyll. Utviklingen skjer fort, så det er viktig å holde seg faglig oppdatert. Det er også godt å ha flere bein å stå på. Forvaltningsbiten er viktig når man jobber i en kommune, så da ble Grøntanleggsforvaltning et riktig valg for meg.

Fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvalting (90 studiepoeng) består av tre deler: Bedriftsledelse, Skjøtsel og drift av uteområder og Hageplanlegging. Kan du si litt om dem?

Bedriftsledelse

Handler om lederstil, hvordan lede andre til å nå mål. Vi har prosjektledelse, økonomi og markedsføring. Lærer å hente ut nøkkeltall i bedriften og analysere regnskap slik at vi kan finne ut hvor vi har forbedringspotensialet. I bedriftsledelse har vi undervisning sammen med blomsterdekoratører som skal ta mesterbrev. På den måten får vi også innsikt i andre bransjer, det er interessant.

Skjøtsel og drift av uteområder (30 studiepoeng)

Vi lærer om internkontroll, internkontrollforskrift, HMS. Plantekjennskap, FDVU (Forvaltning, drift vedlikehold og utvikling) og å lage skjøtselsplaner. Helheten i de anleggene du har.

Hageplanlegging (30 studiepoeng)

Neste skoleår er det hageplanlegging som står på planen.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det er to år med til sammen 14 fysiske samlinger, mens resten er på nett. Vi har bedriftsledelse mandag og tirsdag de ukene det er samling, mens resten av uka har vi «Skjøtsel og drift av uteområder». Neste år blir det 3 dagers samlinger med Hageplanlegging. Bedriftsledelsen kan man velge å ta første, andre eller et tredje år.

Nettbasert med samlinger, hvordan er det?

I tillegg til de fysiske samlingene på Vea får vi undervisning via nett. Det kan være undervisningsvideoer, webinar, skypemøter med faglærer eller med arbeidsgruppe. Oppgaver blir lagt ut på nett, og dem løser vi hjemme. Veiledning får vi på nett via videosamtale, telefon eller e-post. Vi får veldig rask respons! Det er nesten som å rekke opp hånda i klasserommet.

Er det noen utfordringer med nettbasert undervisning?

Vi er jo i grønn sektor og veldig få av oss er vant til å bruke datamaskin som arbeidsverktøy. Fysisk oppmøte gjør at vi får god hjelp av hverandre eller av IKT-ansvarlig på Vea. Du kan ligge under normal datakunnskap for å starte på studiet, men du må tørre å bruke verktøyene. Vi fikk god opplæring i starten.

Hvordan er det å ha undervisning på nett?

Vi har noe videoundervisning, kanskje tre videoer i uka med nettbaserte forelesninger. Det er veldig bra. Kan spole tilbake, se flere ganger og ta det i eget tempo. Du får med deg enda mer på den måten enn i klasserommet. Den nettbaserte undervisningen gjør at det er mulig å kunne ta utdanning ved siden av jobb og familieliv.

Hva er fordelen med å ha undervisning på fysiske samlinger?

Ved å være fysisk tilstede på Vea får du den faglige diskusjonen rundt teorien. Når vi lærer noe i teorien, er det alltid noen i klassen som har praktiske erfaringer om det samme. Det er veldig verdifullt.

Hvordan er det å kombinere utdanning med jobb?

Jeg har fått utdanningspermisjon fra jobb for de fysiske samlingene. Resten tar jeg i fritiden. På det nettbaserte må du være strukturert i forhold til tiden du skal bruke. Ting tar ofte litt lengre tid enn du tror. Jeg har satt opp en plan for hvordan og hvor mye jeg skal jobbe med studiet hjemme og bruker to timer, fem dager i uka på studiearbeid.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Kjempegodt. Det går i fagprat fra syv om morgenen til ti om kvelden. Du får mye erfaringsutveksling og kompetanse gjennom de andre. Vi prøver å spille hverandre gode. Fagmiljøet i klassa er altfor godt. Vi snakker ikke om noe annet enn fag. Det er veldig bra!

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal fortsette å jobbe i Trondheim, så får vi se hvilke muligheter som åpner seg der.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta fagskoleutdanning?

Da må de søke! Det er artig, fint og lett å kombinere med jobb. Alt vi har lært er relevant for faget. Verktøykassa er full, fremdrift, ressursplanlegging og gjennomføring. Du får en mye mer strukturert arbeidshverdag. Du lærer også mye om ledelse, det å nå mål gjennom andre. Hvordan du skal få mest mulig ut av medarbeidere i form av bruk av lederstil, men også muligheter for å få bedre potensiale innen effektivisering og økonomi.

Er det noe annet du ønsker å si?

Vi har også hatt tid til leik. En gåtur etter middag eller aketurer ute på Vea nå i vinter, er deilig for oss som ikke er vant til å sitte inne hele dagen. Vi bruker treningsrommet, har hatt pizzakveld og vært på sykkeltur.

Vi får god mat både til lunsj og middag i kantina på skolen.

Faglærerne, de er som vandrende orakel! De er har dypt innblikk i faget og de er gode til å lære bort.

De bedriftene som investerer i kompetanse for sine ansatte får enda mer igjen enn vi som tar utdanningen.

 

Tekst: Dorte Finstad

Om studiet

Andreas Pedersen

Bakgrunn: Anleggsgartner, tok fagbrev i 2011
Alder: 31
Kommer fra: Trondheim
Arbeidsgiver: Trondheim bydrift