Grøntanleggsforvaltning

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Målet med studiet

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som Grøntanleggsforvalter. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Oppbygging av studiet

Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år. 

Moduler:

 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Hageplanlegging
 • Bedriftsledelse

Faglig innhold, moduler:

Hageplanlegging: 30 studiepoeng

 • Formgivning av uterom: 20 studiepoeng
 • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng

Skjøtsel og drift av uteområder: 30 studiepoeng

 • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
 • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng
 • Skjøtsel og vegetasjon: 10 studiepoeng

Bedriftsledelse: 30 studiepoeng

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring
Om studiet

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen ledelse, planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert. Det er nettundervisning mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang på studiet under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med 6-8 stedbaserte samlinger på Vea hvert år. For Skjøtsel og drift av uteområder og Hageplanlegging er det samling onsdag, torsdag og fredag. For bedriftsledelse er det samling mandag og tirsdag, slik at du kan ta det parallelt med en av de andre modulene.

Samlingsuker skoleåret 2024/25

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2024/2025: Uke 34, 40, 43, 47, 3, 7, 12 og 15

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte. 

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Nyttige lenker
Dorte Finstad

Grøntanleggsforvaltning

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 90 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to – tre år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 22 500,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 21.august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg