Grøntanleggsforvaltning

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Om studiet

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som Grøntanleggsforvalter. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Oppbygging av studiet

Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år. 

Moduler:

 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Hageplanlegging
 • Bedriftsledelse

Faglig innhold, moduler:

Hageplanlegging: 30 studiepoeng

 • Formgivning av uterom: 20 studiepoeng
 • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng

Skjøtsel og drift av uteområder: 30 studiepoeng

 • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
 • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng
 • Skjøtsel og vegetasjon: 10 studiepoeng

Bedriftsledelse: 30 studiepoeng

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring
Om studiet

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen ledelse, planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert. Det er nettundervisning mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang på studiet under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med 6-8 stedbaserte samlinger på Vea hvert år. For Skjøtsel og drift av uteområder og Hageplanlegging er det samling onsdag, torsdag og fredag. For bedriftsledelse er det samling mandag og tirsdag, slik at du kan ta det parallelt med en av de andre modulene.

Samlingsuker skoleåret 2023/24

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 34, 39, 43, 47, 3, 7, 11 og 15

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte. 

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2023. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Nyttige lenker
Dorte Finstad

Grøntanleggsforvaltning

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 90 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to – tre år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 22 500,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 23.august 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg

Mange hagedesignere jobber alene, uten noe faglig nettverk rundt seg og de har heller ingen beskyttet tittel. Det var derfor Vea initierte til et oppstartsmøte for å kunne danne en forening for hagedesignere.
Kristel tok fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea. Hun dro rett fra skoleavslutningen til ny jobb som Parksjef i Steinkjer kommune.
Andreas bor og jobber i Trondheim og kombinerer det med fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.
Det sier Eva som tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift ved Norges grønne fagskole – Vea. Nå jobber hun som forskningstekniker i Botanisk hage i Bergen
Mesterbrevnemda har godkjent bedriftsledelsen som er en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning på Vea.
Andreas bor og jobber i Trondheim og kombinerer det med fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.
Hageplanlegger, hagedesigner, landskapsarkitekt og grøntanleggsforvalter er bare noen av arbeidstitlene som benyttes på, og av oss som jobber med utforming av hager og grønne uterom. Utdannelse, erfaring og bakgrunn kan være vidt forskjellig.
Ønsker du å forberede deg for et yrkesliv som i høyere grad vil ha fokus på bærekraftig utvikling og sosial innovasjon, – eller er du bare interessert i disse temaene, da kan Norges grønne fagskole – Vea være stedet for deg.
Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg et innblikk i hvordan det er å være student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.
Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg innblikk i noen av de temaene du som student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil lære noe om.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?