Grøntanleggsforvaltning 

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år. 

Moduler:

  • Skjøtsel og drift av uteområder
  • Hageplanlegging
  • Bedriftsledelse

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 30 studiepoeng
  • Skjøtsel og drift av uteområder: 30 studiepoeng
  • Bedriftsledelse: 30 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning 

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert. Det er nettundervisning mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang på studiet under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2022/23:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022, men her kan det komme endringer: 34, 39, 43, 47, 3, 7, 11 og 15.

Veien videre:

Etter endt utdanning kan du arbeide som grøntfaglig rådgiver, bistå kunder med planlegging, arbeide som driftsoperatør eller arbeidsleder i parkforvaltning i  privat eller offentlig sektor.

For detaljer om studiet les: Grøntanleggsforvaltning, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte. 

For mer informasjon ta kontakt med:

realkompetanse*
*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).