Gratis webinar innen bevaring av grønn kulturarv 

Tre nye temaer står for tur i Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet når det gjennomføres heldags webinarer i november 2022, januar og februar 2023.

Programmet for webinarene er variert og tar for seg ulike perspektiver innen temaene dekorative planter, trær og hekker i historiske hager. I alt 7 – 8 foredragsholdere fyller hvert sitt webinar med sin ekspertise på temaene.

Disse er:

 • Philipp Sattler, Initiative Alliance Historical Gardens in Climate Change
 • Prof. Dr. Norbert Kühn, Technical University Berlin, Vegetation Technology and Plant Use
 • Dr. Henrik Sjöman, Swedish University of Agricultural Science and Curator at Gothenburg Botanical Garden
 • Jens Spanjer, Schloss Dyck Foundation
 • Dr. Meike Kirscht, Palaces and Gardens Baden-Württemberg
 • Kerstin Abicht, Lorenz von Ehren Nursery
 • Simon Toomer, Curator for Living Collections at Kew Gardens
 • Lenneke Berkhout, Dutch Garden Historian
 • Renske Ek, Garden Curator at Het Loo
 • Mark Laird, University of Toronto
 • Maria Löfgren, University of Gothenburg
 • Alison Crook, National Trust
 • Lucy Pitman, Plant Heritage
 • Linnea Oskarsson, POM The Programme for Diversity of Cultivated Plants, Sweden
 • Cassian Schmidt, Hermanshoff Gardens

I tillegg kommer foredragsholderne på webinaret om hekker og topiary som vi informerer om når programmet er klart.

Ornamental plants in Historic Gardens

Den 15. november 2022 gjennomføres webinaret om dekorative/blomstrende planter i historiske hager  «Ornamental plants in Historic Gardens»
Påmeldingslink

Program for webinaret

 

Foto: Kate Nicoll

Trees in Historic Gardens in Climate Change

Den 10. januar 2023 gjennomføres webinaret om trær i historiske anlegg, med sterkt fokus på klimaendringenes påvirkning «Trees in Historic Gardens in Climate Change».
Påmeldingslink

Program for webinaret

For mer informasjon om disse webinarene og andre aktiviteter i prosjektet: Gardenconservation.eu.

Foto: Christian Gruessen (EGHN)

Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens

Den 7. februar 2023 gjennomføres webinaret om skjøtsel av hekker og topiary (formklipping) i historiske hager «Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens».
Programmet blir lagt ut så fort det er klart.
Påmeldingslink

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Vea som koordinator

Vea er koordinator for dette Erasmus+ prosjektet. Flere ansatte på Vea jobber i prosjektet – blant annet faglærerne på Veas høyere yrkesfaglige utdanning Historiske gartnerfag: Ingeborg Sørheim og Marit Myrstad, samt utviklingsansvarlig Anne Stine Solberg.

I tillegg er Dr. Catherine Sarah Nicoll (Kate Nicoll) engasjert av Vea som webinar – og workshop koordinator. Kate har over 20 års erfaring som workshop koordinator for National Trust i Storbritanna. Hun har også 20 års erfaring som journalist i BBC. Kate har et stort europeisk gartnerfaglig nettverk og er en kjent foredragsholder.  Sammen med de andre partnerne i prosjektet, som bytter på å være ansvarlig for aktivitetene, jobber Kate hardt for å sette sammen veldig interessante programmer for webinarene og workshopene. Til sammen jobber Ingeborg, Marit, Kate og de andre ekspertene i prosjektet for å synliggjøre behovet for spisskompetanse innen bevaring av de historiske grøntanleggene. Dette er ofte komplekse anlegg med et mangfold av ulike vekster, steindekker, murer, veksthus/orangerier osv. Vern av hageanlegg bør sidestilles med vern av bygg og andre deler av kulturhistorien  – det er bakgrunnen for prosjektet, som også skal skape en bevisstgjøring på dette for eiere av slike anlegg, beslutningstakerne som fordeler midlene, prosjektlederne og yrkesutøverne.

 

Her ser vi henholdsvis Ingeborg, Kate og Marit i aksjon under den praktiske workshopen innen beskjæring av espalierte frukttrær i historiske kjøkkenhager på Audley End House and Gardens i Saffron Walden («Trained Fruit in Historic Kitchen Garden»).

Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Foto: Christian Gruessen - EGHN